Życie jest wspaniałe
2 min czytania

Życie jest wspaniałe

W świadomości życie jest wspaniałe. Świadomość to nasza/twoja/moja prawdziwa rzeczywistość. Nie jest nią bynajmniej to, co postrzegasz zmysłami. Istnieją trzy podstawowe elementy świadomości. Świadomość “osobista” – to esencja /duch/. “Zbiorowa” – połączenie i nakładanie się świadomości wszystkich bytów we wszechświecie. “Kosmiczna” – uniwersalna inteligencja /Uniwersum/ – zapis każdej myśli, słowa, czynu, wydarzenia, które kiedykolwiek miało miejsce lub nastąpi we wszechświecie. Mamy także trzy funkcjonujące obszary umysłu: świadomy umysł, podświadomy umysł i ego. Twoja podświadomość jest tym, czym jesteś. Twoja świadomość jest tym, co wiesz. Twoje ego jest źródłem wszelkiej dwoistości. Zaś przekonanie, że jesteś odrębnym bytem od innych i od swojej prawdziwej rzeczywistości, tj. od twojej osobistej świadomości, jest źródłem wszystkich konfliktów.

Życie jest wspaniałeŻycie jest wspaniałe – Obserwacja:

Sensem życia jest odkrywanie darów, z którymi się urodziłeś. Celem życia, jest wykorzystanie tych darów do tworzenia lepszego świata poprzez przynoszenie pożytku innym i sobie. Siłą sprawczą i motorem życia jest miłość. Miłość jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie, gdyż obejmuje całą “świadomość jedności”. I aby rozwiązać globalne ziemskie problemy, wymagany jest wyższy stosunek energii żeńskiej do męskiej. Jest to spójne i logiczne, ponadto prawdziwe, zatem łatwe do przyswojenia i zrozumienia. Twoje myśli, inspiracje, kreatywność, działania, czyli twój fizyczny, intelektualny i duchowy postęp są możliwe dzięki wszechmocy, wszechwiedzy i wszechobecności. Wszystkiego tego, co nazywamy Uniwersum.

Duchowość tj. potocznie rozwój świadomości nie ma nic wspólnego z teologią czy religią. Odnosi się co prawda do sfery niematerialnej, ale jest procesem osobistej przemiany wywołanym subiektywnymi doświadczeniami i rozwojem psychicznym, niezależnym od religii. Aby znaleźć sens i cel życia, musimy najpierw zrozumieć cel całego kosmosu. A jest to wieczna, nieustająca ewolucja świadomości wszystkiego w kierunku Uniwersum. Świadomość istnieje w każdej fizycznej istocie we wszechświecie. Na Ziemi jest najbardziej rozwinięta u ludzi. Jesteśmy gatunkiem, który jest świadomy swojego istnienia i mamy moc wyboru ewolucji fizycznej i świadomości.

Istnieją trzy składniki twojego umysłu. Świadomy umysł – który jest źródłem wszystkich twoich logicznych analiz i decyzji. Podświadomość – która sprawia, że ​​wykonasz każde zadanie świadomego umysłu. Ego – które jest źródłem wszelkiej dwoistości i konsekwentnie, zawsze utrzymuje, że jesteś odrębnym bytem od innych i od prawdziwej rzeczywistości. A tak naprawdę wszystko jest ze sobą powiązane i stanowi jedność. Gdy żyjesz, twoja “osobista świadomość” koordynuje fizyczną, umysłową i duchową aktywność. Świadomość osobista jest ściśle połączona ze świadomością kosmiczną /Uniwersum/, ale także ze świadomością zbiorową. Każda myśl, każde twórcze działanie, pochodzi z Uniwersum i do niej powraca. Osoby religijne mogą utożsamiać kosmiczną świadomość z Bogiem, ale nie o etykiety chodzi.

Życie jest wspaniałe – Podsumowanie:

Kosmiczna świadomość odkryta przez ludzi 5000 lat temu nazwana została Kroniką Akaszy lub Polem Akaszy. Tak na marginesie, Akasza w sanskrycie to piąty element poza czwórką alchemiczną, czyli wodą, ziemią, ogniem i powietrzem. Aby cokolwiek zrobić lub stworzyć, musi powstać idea /myśl/. Ta zaś, wywierając wpływ na podświadomość, prowadzi do manifestacji myśli. Podświadomy umysł jest większy i ważniejszy niż świadomy umysł. Podświadomość jest tym, czym jesteś. Świadomy umysł jest tym, co wiesz. A korzystając z obu na raz, możemy stworzyć życie, jakiego pragniemy. Ale oczywiście trzeba wiedzieć czego się pragnie, aby stworzyć cel.

Dodaj komentarz

Poprzednia historia

Miłość zamiast nienawiści

Następna historia

Każdy może żyć pięknie