Wiara w siebie

Wiara w siebie. My ludzie potrzebujemy umiejętności, aby osiągnąć nasze cele. Potrzebujemy wysiłku, strategii, zasobów, kreatywności, charakteru, a nawet szczęścia. Ale, zanim ruszymy świat, musimy sami uwierzyć w siebie i w to, że w ogóle możemy. Ta wiara we własne możliwości w konkretnych dziedzinach życia nazywana jest poczuciem własnej wartości, ale też skuteczności. Wiara…

Keep Reading

Jedna inteligentna świadomość

Istnieje jedna inteligentna świadomość, która przenika cały Wszechświat. Jest ona wszechpotężna, zawsze obecna, wszechwiedząca i zawsze istnieje w każdym z nas. Ta jedna inteligentna świadomość znana jest pod wieloma nazwami, takimi jak umysł kwantowy, zjednoczone pole, Absolut, Bóg, uniwersalna świadomość – jakkolwiek chcesz to nazwać – nie jest już tylko filozoficzną, niepotwierdzoną teorią z…

Keep Reading

Ziemia zmienia świadomość

Ziemia zmienia świadomość. Ziemia jako żywa istota stale ewoluuje i zmienia się. Te zmiany dotyczą wszystkiego i wszędzie, i jest oczywiste, że świadomość Ziemi również zmienia się z biegiem czasu. Przyczyna jest banalna, gdyż to my stajemy się świadomi. W ostatnich latach na całym świecie zaobserwowaliśmy oznaki zmiany w ludzkiej świadomości. Dzieje się to…

Keep Reading

Czym jest wyobraźnia

Czym jest wyobraźnia? Albert Einstein powiedział – “Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Wiedza bowiem ogranicza się do wszystkiego, co obecnie znamy i rozumiemy, podczas gdy wyobraźnia obejmuje cały świat i wszystko, co kiedykolwiek będzie do poznania i zrozumienia. Dzięki wyobraźni ludzie mogą odkrywać pomysły na rzeczy, które nie są fizycznie obecne, od znanych po…

Keep Reading

Duchowe przebudzenie

Duchowe przebudzenie to proces porzucenia swojego ego i przebudzenia się do szerszego obrazu tego, kim naprawdę jesteś. Nasze ego jest zbiorem automatycznych myśli, wspomnień i pragnień. Błędnie wierzymy, że jesteśmy tymi myślami i emocjami, uważając je za naszą ostateczną rzeczywistość. Ale każda myśl, wspomnienie lub pragnienie powstaje z przestrzeni, która jest nieskończoną i nieograniczoną istotą. Przebudzenie duchowe zaś…

Keep Reading

Próg duchowego przebudzenia

Próg duchowego przebudzenia. To właśnie ten 2024 rok. Przemierzając ten rok transformacji, nie tylko przechodzimy, co bardziej odradzamy się w nowym wymiarze istnienia. Wyobraź sobie świat, w którym piękno i harmonia przyćmiewają stare paradygmaty niezgody i podziałów. To nie jest mityczna utopia, ale namacalna rzeczywistość, która nas czeka. Zmiana jest stopniowa i ukazuje głębsze…

Keep Reading

Wiedza to cudowna rzecz

Wiedza to cudowna rzecz. Ma to jednak ukrytą cenę, a tą ceną jest jedność. Cała nasza wiedza opiera się na koncepcjach, a koncepcje powstają w wyniku podziału rzeczywistości na “to i tamto”. Koniecznym jest znalezienie różnic i przecięcie tych linii, aby stworzyć podział. Etykietujemy rzeczy po obu stronach linii, przypisujemy cechy i relacje, a…

Keep Reading

Bóg jest wiedzą

Bóg jest wiedzą. Ale wiedza ludzi na tym świecie w rzeczywistości nie jest ich własnością. To istotne zagadnienie i jeśli zostanie przyjęte, zmieni się oblicze Ziemi. Pozbędziemy się praw autorskich, patentów i całej tej otoczki. Wiedza, którą posiadamy na Ziemi, na tym świecie, ta zdobyta poprzez naukę w szkole, doświadczenia, badania czy medytację, jest…

Keep Reading

Czemu służą rozważania?

Czemu służą rozważania? Rozważania, czy to prowadzone na poziomie jednostki /osobistym/, czy na poziomie społeczeństwa, pełnią kluczową rolę w ludzkim życiu z wielu powodów. Są one fundamentem wielu procesów poznawczych, emocjonalnych i społecznych i tych o których wspomniałem w poprzednim felietonie. Ich wpływ sięga głęboko w sferę jednostkową i społeczną. Oto niektóre z nich…

Keep Reading

Co to są rozważania?

Co to są rozważania? Rozważania to nie zwykłe myślenie, lecz myślenie ukierunkowane. Rozważania to proces poznawczy polegający na dokładnym przemyśleniu, ocenie i rozważeniu opcji, wyborów lub decyzji. Ten zabieg tyczy się naszego życia w każdym czasokresie jego trwania oraz w całości. Rozważania nie maja ram czasowych. Może zdarzyć się tak, że zaczniesz od dzisiaj,…

Keep Reading

Sposoby ochrony środowiska

Sposoby ochrony środowiska. O ekologii  mówi się już całymi dziesiątkami lat. Sam brałem udział w powstawaniu Małopolskiego Klubu Ekologicznego w Krakowie w latach osiemdziesiątych. Wówczas to był prawdziwy Meksyk, gdzie przeprowadzaliśmy rozmowy z takimi podmiotami jak Huta im. Lenina i Zakłady Chemiczne w Skawinie. Dlaczego powinniśmy chronić nasze środowisko? Prawdą jest, że mamy tylko…

Keep Reading

Jak jawi się szlachetność?

Jak jawi się szlachetność? Dyskusja o szlachetności jest najważniejsza ze wszystkich. Unikanie tego tematu zagraża tkance cywilizacji. Obecne społeczeństwo zaczęło akceptować szlachtę jako wspomnienie w historii człowieka. Przechadzając się z tytułami księcia, hrabiego czy wicehrabiego, trudno dostrzec wartość, jaką szlachta odgrywa we współczesnym życiu. Natomiast szlachetność to chwała. Czyny godne pochwały, cnoty godne pochwały,…

Keep Reading
1 2 3 16