Pszczoły

Pszczoły

Pszczoła miodna jest jednym z ok. 20 000 gatunków pszczół na świecie
i najliczniej hodowana na masową skalę.

Spełnia istotną rolę w przyrodzie i rolnictwie
ze względu na zapylanie wielu gatunków roślin.

Uwaga: Promowanie pszczelarstwa i zakładania nowych pasiek,
jako rzekomej formy ochrony pszczół,
może wywierać efekt odwrotny od zamierzonego
i pogłębiać problem wymierania dzikich gatunków pszczół.