Człowiek nie jest stworzony do pracy

Człowiek nie jest stworzony do pracy. Praca, która przez wieki uważana była za fundament ludzkiego życia, staje się coraz częściej przedmiotem krytyki i refleksji. Współczesne badania i obserwacje skłaniają do myślenia, że człowiek może nie być stworzony do pracy w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Analizując ewolucję ludzkiego społeczeństwa, biologiczne predyspozycje oraz psychologiczne i zdrowotne…

Keep Reading
/

Wyrażanie siebie pomaga nam żyć

Wyrażanie siebie pomaga nam żyć. Pomaga nam odnaleźć się w świecie, do którego pasujemy. Wszelkie wyrażanie siebie poprzez hobby i pasje, pozytywnie wpływa na nasz nastrój, funkcje poznawcze i samoświadomość. By istnieć w tym ogromnym społeczeństwie, trzeba odnaleźć siebie. A to raczej spełzło by na niczym, gdyby nie nasze zamiłowania, pasje i hobby. Zamiłowanie…

Keep Reading

Jedna inteligentna świadomość

Istnieje jedna inteligentna świadomość, która przenika cały Wszechświat. Jest ona wszechpotężna, zawsze obecna, wszechwiedząca i zawsze istnieje w każdym z nas. Ta jedna inteligentna świadomość znana jest pod wieloma nazwami, takimi jak umysł kwantowy, zjednoczone pole, Absolut, Bóg, uniwersalna świadomość – jakkolwiek chcesz to nazwać – nie jest już tylko filozoficzną, niepotwierdzoną teorią z…

Keep Reading

Moc myśli i słów

Moc myśli i słów. Mamy moc, aby kogoś podnieść na duchu lub go poniżyć. Mamy moc dawania lub odbierania komuś lub sobie. Moc budowania wiary lub jej zaniechania. Możemy zachęcać i wspierać ludzi, a także wprowadzać trwałe zmiany w ich życiu. Wywieramy niejednokrotnie niesamowity wpływ, mówiąc kilka miłych słów. Uśmiech i przyjazne słowa mogą…

Keep Reading

Przyczyny ludzkiej głupoty

Przyczyny ludzkiej głupoty. Nasza ludzka głupota to temat złożony, zawiły i kontrowersyjny, a zajęcie się tym problemem jest zawsze wyczerpującym zadaniem. Ryzyko urażenia ludzi jest wysokie, podobnie jak ryzyko niezrozumienia. To zachowanie czyni ludzi głupimi. Głupota będzie nas nękać bez powodu, bez korzyści, bez żadnego planu i schematu, w najbardziej nieprawdopodobnym czasie i miejscu.…

Keep Reading
/

10 Przykazań Anarchisty

Anarchizm: Wolność, Równość, Solidarność. Anarchizm – to słowo, które wywołuje różne nasze reakcje i skojarzenia. Każdy z dorosłych ludzi coś na ten temat słyszał i coś sądzi. Dla niektórych jest to chaos i bezład, a dla innych symbol walki o wolność i sprawiedliwość społeczną. W rzeczywistości anarchizm to ideologia oparta na wartościach idealnych, czyli wolności,…

Keep Reading

Co to jest Masoneria?

Co to jest Masoneria? Masoneria jest jedną z najstarszych organizacji braterskich na świecie. Jednoczy ludzi dobrego charakteru, których, choć różnią się pochodzeniem religijnym, etnicznym czy społecznym, łączy wiara w Najwyższego Architekta i braterstwo ludzi. Masoneria oferuje system lub plan dla dobrego człowieka, aby mógł jeszcze bardziej udoskonalić swój charakter. Działania poprzez system stopni, symboli…

Keep Reading

Konsekwencje technologii

Konsekwencje technologii. W dzisiejszym technologicznym świecie trudno żyć bez naszych smartfonów, laptopów i Internetu. Postęp technologiczny zmienił nasze życie, czyniąc informacje dostępnymi. Ale to nasza inteligencja czyni nas ludźmi, a AI je powiększa. Nasze nadmierne poleganie tej technologii ma niestety szkodliwy wpływ na naszą inteligencję. Od końca XX wieku nasz ludzki iloraz inteligencji (IQ)…

Keep Reading

Ludzie są głupi

Ludzie są głupi. Ludzka głupota to temat kontrowersyjny ale i rozsądny. Pozbycie się głupoty nie jest łatwym zadaniem. Mamy cztery podstawowe kategorie ludzkich zachowań. Osoba głupia to osoba, która powoduje straty u innej osoby lub grupie osób, podczas gdy sama nie zyskuje nic lub może nawet ponieść straty. To stwierdzenie spowodowało możliwość sklasyfikowania ludzi według…

Keep Reading

Czym jest wolność

Czym jest wolność. Nasza wolność pojawia się, gdy nasze myśli zanikają, a my doświadczamy chwili obecnej. Zdawać by się mogło, że prowadzimy dwa życia: po pierwsze żyjemy w naszych myślach i to jest niepodważalne, ale żyjemy także jako doświadczenie obecnej chwili. Prawdziwa wolność przychodzi do nas poprzez naukę równoważenia myśli i chwili obecnej. Czym…

Keep Reading

Samotność to stan umysłu

Samotność to jak większość stanów naszego ciała  jest stanem umysłu. Ale powoduje, że ludzie czują się puści, samotni i niechciani. Osoby samotne często pragną kontaktu z ludźmi, ale ich stan umysłu utrudnia nawiązywanie kontaktów z innymi. Brak kontaktów społecznych może zwiększać ryzyko lęku, depresji, udaru mózgu, chorób serca i demencji. Samotność charakteryzuje się poczuciem…

Keep Reading

Magia pozytywności

Magia pozytywności. To co mówiono do Ciebie przez całe życie, a czemu ty absolutnie nie wierzysz to fakt, że pozytywność nas leczy, uzdrawia, wzmacnia i wydłuża nasze życie. Nikt, kto uważnie obserwuje życie nie może temu zaprzeczyć. I choćbyśmy zaprzeczali, negowali i odrzucali, to nie zmienimy faktu, że to ta energia, która pochodzi wprost…

Keep Reading