Świadome działania
%s min

Świadome działania

Świadome działania. Świadomość to zdolność jednostek do radzenia sobie z rzeczywistością. Im bardziej złożona rzeczywistość, tym większa potrzeba świadomego podejścia. Celem świadomości na poziomie operacyjnym jest zapewnienie, aby różnica między tym, co jednostka myśli lub mówi o rzeczywistości, a rzeczywistymi faktami, była minimalna. Ludzie naśladują rzeczywistość zewnętrzną w swoich umysłach, aby zarządzać nią. Świadomość to ogólny system, w którym musimy naśladować rzeczywistą rzeczywistość bez wprowadzania elementów, które nie istnieją.

Świadome działaniaŚwiadome działania – Obserwacja:

Celem świadomości jest rozróżnianie rzeczywistości, aby móc odróżnić to, z czym musimy sobie radzić na zewnątrz. Musi to nastąpić w odpowiednim czasie, aby móc coś zrobić w środowisku, a osiągnięcie niezbędnej mocy rozróżniania jest celem świadomości.

Cel świadomości jest realizacja postrzegania tego, co zewnętrzne, które musi być wolne od błędów. Aby było funkcjonalne i oparte na prawdziwym wpływie, jaki jednostka mamy na środowisko zewnętrzne. Celem jest synchronizacja z otoczeniem, co oznacza posiadanie niezbędnego przyspieszenia oddziaływania na otoczenie. A aby na nie wpływać, oraz szybkości umożliwiającej rozwijanie działań synchronicznych. Szybkość opiera się na wewnętrznym czasie, synchroniczność opiera się na uniwersalnym czasie zewnętrznych trendów, a konieczne przyspieszenie zależy od czasu zewnętrznego.

Świadome działania – Rozważania:

Wola jednostki jest funkcją strategii minimalnej hamującą entropię. Uważamy za przydatne wpisanie się w ontogenetyczną mapę woli, ponieważ jest ona często pomijana jako coś, co jest dane. Istnienie koniecznej woli, by zdecydować się na świadome podejście do rzeczywistości. Opiera się ona na potrzebie osiągnięcia przez jednostkę ideału, który wymaga wpływania na rzeczywistość. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za reprezentowanie wzoru do naśladowania dla funkcji, którą chce pełnić. A ona musi mieć niezbędną energię skupioną na rzeczywistości zewnętrznej, aby móc zrozumieć jej naturę.

Świadome działania – Podsumowanie:

Wewnętrzne i zewnętrzne uzupełnienie jest niezbędne, aby mieć dostęp do świadomego podejścia do rzeczywistości. Uzupełnienie wymaga skupienia energii na rozwiązaniu, które z definicji obejmuje potrzebę zbudowania lepszego uzupełnienia. Ekspansywna inteligencja etyczna jest definiowana przez etykę wartości dodanej, etykę fundacyjną i etykę konceptualną. Minimalnym poziomem niezbędnym do zbudowania komplementarności jest etyka wartości dodanej, ponieważ pozwala nam skupić się na rozwiązaniu.

Dodaj komentarz

Następna historia

Szczęście to pogoda ducha