Czym jest wyobraźnia
2 min czytania

Czym jest wyobraźnia

Czym jest wyobraźnia? Albert Einstein powiedział – “Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Wiedza bowiem ogranicza się do wszystkiego, co obecnie znamy i rozumiemy, podczas gdy wyobraźnia obejmuje cały świat i wszystko, co kiedykolwiek będzie do poznania i zrozumienia. Dzięki wyobraźni ludzie mogą odkrywać pomysły na rzeczy, które nie są fizycznie obecne, od znanych po nigdy wcześniej nie doświadczane.” W przeciwieństwie do percepcji, wyobraźnia jest niezależna od informacji zmysłowych. Jest generowana od wewnątrz i często podświadomie pod wpływem wspomnień i uczuć. Ludzie używają wyobraźni do zdobywania doświadczenia i wiedzy o świecie, aby zrozumieć perspektywę innej osoby, rozwiązywania problemów, tworzenia dzieł artystycznych i interakcji z nimi. Wyobraźnia idzie w parze z kreatywnością i odgrywa także kluczową rolę na różnych etapach rozwoju.

Czym jest wyobraźniaWyobraźnia

Marzenia na jawie to stan przetwarzania informacji, który łączy wiedzę i wyobraźnię. Większa wyobraźnia pozwala na tworzenie kreatywnych połączeń i wniosków na podstawie przeszłych doświadczeń i bazy wiedzy, a silniejsze sny na jawie wiążą się z wyższą inteligencją. Posiadanie wyobraźni jest korzystne dla życia, lepszej perspektywy i osiągania celi. Wyobraźnia może być szkodliwa, gdy jest mylona z percepcją. Bywa, że ktoś zmaga się z mentalizacją i rozróżnieniem tego, co prawdziwe i tego, co wymyślone. Brak mentalizacji prowadzi do stresu, niepokoju, strachu i traumy.

Wyobraźnia – Obserwacja:

Wiele osób używa obrazów mentalnych, aby zwizualizować pożądane rezultaty. Istnieje silny związek pomiędzy umysłem i ciałem i można go śmiało stosować poznawszy. Marzenia na jawie są często odrzucane przez nas jako bezużyteczna strata czasu, a są one tak samo istotne jak marzenia o sukcesie i mogą w rzeczywistości pobudzić kreatywność i samokontrolę. Marzenia pozwalają odciąć się od środowiska zewnętrznego i określić pozytywne, długoterminowe cele, nad którymi można następnie pracować. Wizualizacja przyszłego siebie może zmotywować do podjęcia niezbędnych kroków w celu doskonalenia swoich umiejętności i osiągnięcia sukcesu. Bez wyobraźni nie ma celu jaźni, nie ma też realizacji, zatem jest to czas stagnacji.

Wyobraźnia – Podsumowanie:

To wytwarzanie wrażeń, uczuć i myśli, które wpływają na nas /samego siebie/. Te doświadczenia mogą być odtworzeniem przeszłych doświadczeń /wspomnienia z wyimaginowanymi zmianami lub całkowicie wymyślone i prawdopodobnie fantastyczne sceny/. Jako, że nasz mózg nie rozróżnia tego co prawdziwe, a co wymyślone, możemy na siebie skutecznie wpływać. Wpływać można też programować swoją wodę i w sobie i tą w szklance /do zadań specjalnych/. Zatem pomaga zastosować wiedzę do rozwiązywania problemów i ma fundamentalne znaczenie dla integracji doświadczenia i procesu uczenia się. Bądź wdzięczny, że ją masz. Jak mało to ćwicz. Jak brak to zapłacz.

PS. Bujna wyobraźnia może oduczyć cię strachu. – August Witti

Poprzednia historia

Duchowe przebudzenie

Następna historia

Ziemia zmienia świadomość