Czym jest wyobraźnia

Czym jest wyobraźnia? Albert Einstein powiedział – “Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Wiedza bowiem ogranicza się do wszystkiego, co obecnie znamy i rozumiemy, podczas gdy wyobraźnia obejmuje cały świat i wszystko, co kiedykolwiek będzie do poznania i zrozumienia. Dzięki wyobraźni ludzie mogą odkrywać pomysły na rzeczy, które nie są fizycznie obecne, od znanych po…

Keep Reading