4 min czytania

Jak świadomość zmienia życie

Jak świadomość zmienia życie. W dzisiejszych czasach życie stało się mechaniczne. Większość naszych myśli i działań odbywa się na autopilocie i raczej monotematycznie. Nawyki, rutyna, impulsy i reakcje pchają nas przez to życie. Aby dostrzec prawdę, musimy się zatrzymać, przystanąć i skupić się na tej chwili i myśleć o tym za każdym razem. To nic złego, ale z pewnością nieświadome. Tak właśnie żyją zwierzęta. Jednakże, jeśli nie jesteśmy nawet świadomi naszych własnych nawyków, rutyny, impulsów i reakcji, wówczas nie mamy już nad nimi kontroli. To one kontrolują nas. Ten brak samoświadomości jest odpowiedzialny za niespójność w myślach, uczuciach i działaniach. Prowadzi to wprost do unicestwienia poprzez depresję, zerwania, rozwody, gwałty, samobójstwa, przestępstwa, otyłości, narkomanię, nieszczęśliwe relacje etc.

Jak świadomość zmienia życieJak świadomość zmienia życie?

Samoświadomość to niesamowite uczucie. Widzisz siebie czującego, myślącego i działającego zgodnie z tobą. Znasz i rozumiesz już swój własny charakter, uczucia, motywy i pragnienia. Zwiększa to świadomość tego, co myślisz, co czujesz, jak działasz lub reagujesz i interpretujesz własnym rozumem. Ta samoświadomość pozbywa cię nieustannych, gadających myśli, a dzięki temu możesz wyraźniej widzieć siebie, swoje życie i swoje cele i pragnienia. Jest to niesamowita zdolność do introspekcji i rozpoznania siebie jako jednostki odrębnej od otoczenia i innych jednostek, a jednocześnie widzisz wyraźnie potrzebę współpracy i służenia ziemi.

Samoświadomość to główny mechanizm samo i autokontroli. Zdolność ta pozwala monitorować emocje i myśli. Staje się kluczem do zrozumienia siebie, osiągnięcia spokoju i pokoju w sobie. Pozwala na proaktywne zarządzanie myślami, emocjami i zachowaniami. Samoświadomość to postrzeganie swojej osobowości, w tym mocnych i słabych stron, myśli, przekonań, motywacji i emocji. To coś co pozwoli ci zdobyć to, o czym marzysz jeśli jej pozwolisz. Jeśli nie to cierp.

​​Samoświadomość ułatwia podejmowanie lepszych decyzji i wyborów, gdyż już wiesz jakie mogą być konsekwencje. Samoświadomość jest wtedy, gdy wiesz co, wiesz jak i wiesz gdzie. To narzędzie dobrego zdrowia, a głównie zdrowia psychicznego, bo żyjemy w schizofrenicznych czasach obarczeni traumami. Pozwala ona na pozytywne nastawienie do życia, daje nam głębokość doświadczenia życiowego i skłonność do współczucia i niesienia pomocy. Samoświadomość to człowieczeństwo, bez niej jesteś zwykłym zwierzaczkiem, które mówi. Zmiana przekonań jest podstawą zmiany emocjonalnej. Reakcje emocjonalne zwykle wynikają z założeń na temat tego, jak życie „powinno wyglądać”, a nie z rzeczywistych wydarzeń. Tworzysz założenia dotyczące ludzi, relacji, transakcji biznesowych i akcji, w które inwestujesz. Ta świadomość racjonalizuje przyjęte przekonania i nadaje jasność percepcji. Jest pierwszym krokiem do samodoskonalenia.

Jak świadomość zmienia życie – Podsumowanie:

​​Samoświadomość to podstawa sukcesu i szczęścia. Ułatwia lepsze relacje osobiste i zawodowe. Zrozumienie swoich wzorców myślenia i zachowania. Pozwala też żyć z miłością i szacunkiem. Osoba świadoma wie komu i jak pomóc, wie też komu pomóc nie może. Samoświadomość jest kluczem do trwałego szczęścia. A to dzięki wprowadzeniu zmian w swoim zachowaniu, zmiany w umyśle są wówczas proste i łatwe. Rozwija się ona poprzez praktyki skupiania uwagi na szczegółach swojej osobowości i zachowania. Nie pomaga samo studiowanie. Trzeba być bacznym obserwatorem, by popatrzyć na siebie obiektywnie. Pomaga w tym prowadzenie dziennika i osobiste w nim zapisy. Pomaga kwestionowanie swojej negatywności i automatycznego myślenia, które na ogół jest negatywne i irracjonalne. Nieświadomi często akceptują swe myśli jako prawdziwe. To zaś zniekształca postrzeganie rzeczywistości. Czas najwyższy zrozumieć historię swojego życia. Historie, które sobie opowiadamy na temat naszego życia, nie tylko kształtują naszą osobowość, ale nią są.

Dobrą praktyką jest medytacja, czyli głębokie oddychanie. Uważność jest kluczem do samoświadomości. Chodzi tu o zwracanie uwagi na swój stan wewnętrzny, gdy się pojawia. Na mowę ciała i zrozumienie wszelkich sygnałów, które wysyła. W każdej dziedzinie życia musisz też ćwiczyć samodyscyplinę. To pomoże rozwinąć potencjał, ukształtować na nowo nawyki umożliwiające osiągnięcie celów życiowych. Rozwinąć też trzeba siłę woli. Odzyskiwanie i rozwijanie siły woli pozwala dotrzymywać zobowiązań wobec siebie i innych. Okazuje się, że wszyscy pragniemy samoświadomości, mimo iż to wysiłek na całe życie. Osoby samoświadome znają siebie. Wiedzą, kim są, czego chcą i dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej. Dzięki temu mogą świadomie kreować życie, które jest dla nich najbardziej odpowiednie. Rozwijanie samodoskonalenia wymaga czasu, dużego wysiłku i praktyki, ale uchroni cię to przed kierowaniem się fałszywymi przekonaniami i reakcjami emocjonalnymi. Życie staje się zupełnie inne, kiedy to ty kierujesz swoim umysłem, zamiast pozwalać, by umysł kierował tobą.

PS. Powtarzam to ciągle, ale nie ma innego sposobu, aby dotrzeć… – August Witti

Poprzednia historia

Świadoma nieśmiertelność

Następna historia

Dlaczego ludzie są głupi?