Dlaczego ludzie są głupi?
3 min czytania

Dlaczego ludzie są głupi?

Dlaczego ludzie są głupi? To zachowanie czyni ludzi głupimi, a ignorowanie niszczycielskiej mocy ludzkiej głupoty może mieć dramatyczne konsekwencje dla społeczeństwa. Głupiec będzie nas nękał bez powodu, bez korzyści, bez żadnego planu i schematu, w najbardziej nieprawdopodobnym czasie i miejscu. Siła ludzkiej głupoty tkwi w jej wrodzonej nieprzewidywalności, co oznacza, że inteligentni będą zaskoczeni atakami głupich. Nie dostrzegamy szkodliwej, destrukcyjnej i niszczycielskiej mocy głupoty. Głupi ludzie wpływają na całe społeczeństwo, powodują straty u innych, nie czerpiąc z tego zysków. To zaś powoduje zubożenie. Naiwnością jest wiara, że ​​głupi ludzie mogą tylko sobie zaszkodzić. Fakt, że działalność głupich jest całkowicie niekonsekwentna i irracjonalna, utrudnia jakikolwiek kontratak. Starajmy się raczej unikać głupich ludzi, ale broń Boże nie możemy ich łagodnie traktować, bo nam wejdą na głowę.

Dlaczego ludzie są głupi?Dlaczego ludzie są głupi?

Mamy trzy zasadnicze przyczyny głupoty. Pierwszym jest rozproszona uwaga. To ona powoduje najniższy stopień ludzkiej głupoty. Rozproszenie uwagi prowadzi ludzi do utraty celów z powodu braku koncentracji. Brak uwagi lub nieprzydzielenie wystarczających zasobów skutkuje frustracją i stratą czasu. Rozproszeni nie poświęcają odpowiedniej ilości energii i koncentracji podczas wykonywania powierzonych im zadań. Zachowują się głupio, ponieważ zmuszono ich do osiągania celów, których nie chcą osiągnąć. Kolejną przyczyną jest brak kontroli. Prowadzi ona do przeciętnego stopnia ludzkiej głupoty. Brak kontroli jest typowy dla osób impulsywnych, a oznacza bycie ofiarą wydarzeń i w rezultacie zachowanie irracjonalne. Zatem ludzie pozbawieni samokontroli zachowują się głupio, ponieważ mają skłonność do działania impulsywnego, pozbawionego racjonalności.

Dlaczego ludzie są głupi? – Obserwacja:

Następną i najważniejszą jest ignorancja i nadmierna pewność siebie. Prowadzi to do najwyższego i najniebezpieczniejszego stopnia ludzkiej głupoty. Niewiedza i nadmierna pewność siebie prowadzą do podejmowania ryzyka. Ryzyka podejmowanego, mimo że brak im wiedzy i wymaganych umiejętności. Za problemy spowodowane przez tych ludzi będą musieli zapłacić inni. Nieświadomi ludzie zachowują się głupio, ponieważ ich działania nie przynoszą korzyści ani im samym, ani społeczeństwu. Remedium na to jest indywidualne działanie w celu doskonalenia się. Ale aby wiedzieć, jak bardzo jesteś w czymś utalentowany, musisz obserwować siebie, obserwować innych i porównywać. Jeśli nie masz doświadczenia, aby zrobić to skutecznie, twoje osądy nie będą trafne. I prościej  – głupi ludzie mogą być zbyt głupi, aby zdać sobie sprawę, że są głupi.

A prawdą jest, że niewykwalifikowani cierpią z powodu iluzorycznej wyższości, oceniając swoje umiejętności jako ponadprzeciętne, znacznie wyższe niż w rzeczywistości. Zaś wysoko wykwalifikowani nie doceniają swoich własnych umiejętności, cierpiąc z powodu iluzorycznej niższości. Rzeczywiste kompetencje mogą osłabić pewność siebie, ponieważ kompetentne osoby mogą błędnie zakładać, że inni mają tożsame zrozumienie. Pierwszym krokiem zmiany jest wiara, że ​​możesz stać się mądrzejszy. Głupota występuje wówczas, gdy nasze działania prowadzą do niepożądanych konsekwencji. Ale kiedy większość ludzi mówi o głupocie, mówi to o głupocie innych. Cóż to za ironia.

Mądrość jest świadoma luk w swojej wiedzy, zaś niewiedza uczy się trochę i zakłada, że już ​​dużo rozumie. A głupota wynika z półprawd i odrobiny wiedzy. Głupota nie ma też granic. Każdy z nas nie docenia liczby głupich ludzi. Prawdopodobieństwo, że dana osoba jest głupia, jest niezależne od jakichkolwiek innych cech tej osoby. Osoba głupia to osoba, która wyrządza szkodę innej osobie lub grupie osób, choć nie odnosi z tego korzyści, a nawet może ponieść straty.

Dlaczego ludzie są głupi? – Podsumowanie:

Zasadniczo głupi ludzie są niebezpieczni i szkodliwi, ponieważ rozsądnym ludziom trudno jest wyobrazić sobie i zrozumieć nierozsądne zachowanie. Inteligentna osoba jest w stanie zrozumieć logikę bandyty. Działania bandyty są zgodne ze wzorcem racjonalności: w istocie niegodziwej racjonalności, ale zawsze racjonalnej. Bandyta chce korzyści dla swojego konta. W przypadku głupiej osoby wszystko jest niemożliwe. W obliczu głupiego człowieka stajemy się całkowicie zdani na jego łaskę, bo trudno jest przekonać głupiego o swoich racjach, skoro on ich nie przyjmuje do wiadomości. Dla idiotów nic nie możemy zrobić. Różnica między społeczeństwem, które upada z powodu głupich obywateli, a tym demokratycznym i świadomym, polega na ilości mądrych. Wśród tych, którzy osiągają postęp mimo głupoty, znajduje się duży odsetek ludzi działających inteligentnie, którzy równoważą straty głupców, przynosząc zyski sobie i swoim bliźnim.

PS. Głupota najlepiej przechowuje się w tradycji. Nie boli, nie jest złem, to zło jest głupotą, ale głupota nie zwalnia od myślenia. – August  Witti

Poprzednia historia

Jak świadomość zmienia życie

Następna historia

Wszechwiedzący