%s min

Masz babo placek, albo nie masz

Masz babo placek, albo nie masz. Według najnowszych badań, rzeczywistość, którą znamy, nie istnieje. Powstaje ona tylko “w oku patrzącego” /obserwatora/. Określane jest to zasadą komplementarności, co właśnie sugeruje, że rzeczywistość może istnieć tylko “w oku patrzącego”. Spór pomiędzy Bohrem a Einsteinem dotyczył koncepcji dualizmu falowo-cząstkowego. Głosi ona, że materia może wyglądać jak fala w jednym punkcie czasu, a w innym jako cząstka.

Masz babo placekMasz babo placek, albo nie masz

Otóż brazylijscy naukowcy testują “zasadę komplementarności”, która stwierdza, że ​​obiekty mają pewne pary uzupełniających się właściwości. Tych właściwości nie można obserwować ani mierzyć jednocześnie, takie jak energia i czas trwania lub położenie i pęd. Bez względu na to, jak ustawione są pary elektronów, nie ma możliwości zbadania położenia obu wielkości jednocześnie. Naukowcy postanowili przeprowadzić eksperyment mający na celu stworzenie sterowanej kwantowo rzeczywistości. W eksperymencie wykorzystali techniki magnetycznego rezonansu jądrowego podobne do tych stosowanych w obrazowaniu medycznym. Cząstki takie jak protony, neutrony i elektrony mają spin jądrowy, który jest właściwością magnetyczną analogiczną do orientacji igły kompasu. Manipulowano spinami jądrowymi różnych atomów w cząsteczce za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. W tej konfiguracji stworzono nowe urządzenie interferencyjne do jądrowego spinu protonu, aby zbadać jego falę i częściową rzeczywistość w domenie kwantowej.

Masz babo placek – Podsumowanie:

Główny wniosek z badania, jest taki, że rzeczywistość fizyczna w świecie kwantowym składa się z wzajemnie wykluczających się bytów. Te jednak nie są ze sobą sprzeczne, ale się uzupełniają. Ten ekscytujący wynik możliwy jest dlatego, że naukowcy opracowali formę matematyczną i odpowiednią konfigurację eksperymentalną. Umożliwia ona testowanie teorii kwantowej, a przede wszystkim zrozumienie natury komplementarności poprzez badanie fizycznego realizmu systemu. Dowodzi to stwierdzenia, które dawno pokutuje w świecie kwantowym i duchowym, że wszelkimi swoimi myślami tworzymy ten świat. Zabiegać nam trzeba, aby te myśli były świadome i zgodne z nami. Wówczas rezultatem jest świat jaki chcemy.

PS. Należy zrewidować powiedzenie “mówisz i masz”, na “myślisz i masz”.

Dodaj komentarz