Jaka jest rola ojca?
3 min czytania

Jaka jest rola ojca?

Jaka jest rola ojca? Otóż dziecko poprzez obserwację i naśladowanie rodzica tej samej płci, ale i poprzez obserwację różnic między płciami, uczy się kim jest i jakie role ma przyjmować jako dziewczynka lub jako chłopiec. Ale i później jako kobieta i mężczyzna. Potrzebuje wiedzieć czym ojciec różni się od matki w uczuciach, myśleniu i zachowaniu. Dlatego potrzebne mu są dwa punkty odniesienia. Po to, aby mogło zaakceptować własną płeć, potrzebuje dwóch różnych punktów odniesienia do osobistego ustalenia jakie jest jego miejsce w świecie. Każdy z nas potrzebował i potrzebuje, żeby rodzice różnili się od siebie nawzajem. Żeby się szanowali i lubili te wzajemne różnice u siebie. To tworzy naszą tożsamość.

Jaka jest rola ojca?Jaka jest rola ojca?

Ojcowie męscy, kochający, wspierający emocjonalnie, włączając się w codzienną opiekę nad córką czy synem, stwarzają dzieciom lepsze warunki do budowania poczucia wartości. Do polubienia siebie i akceptacji swojej płci, do rozwijania twórczego myślenia i działania. Do podejmowania ryzyka i znoszenia stresów czy frustracji oraz osiągania sukcesów w życiu. To oczywiste. Ojcowie tolerancyjni, pobudzający do działania, nastawieni na uczenie dziecka tego jak eksponować siebie /sami zresztą to robili i robią/ budują w dziecku postawy ekstrawertywne. Te postawy ułatwiają nawiązywanie kontaktów społecznych. I o to w końcu chodzi, o możliwość kontaktów. To te kontakty budują ciebie, tworzą się schemat schematy postępowań, które masz niejako “odziedziczone” do końca twojego życia.

Jaka jest rola ojca? – Rozważania:

Ważna jest także ilość tych kontaktów z ojcem i jakość. Ale o to musisz zadbać sam. Nieobecność ojca w pierwszych latach naszego życia może powodować kłopoty w identyfikacji z własną płcią, zwłaszcza u chłopców. Gdy ojca nie ma, a syn wychowywany jest tylko przez matkę, uczy się głównie tego, jaki ma być świadomy własnej płci, a to niestety w życiu mężczyzny nie wystarcza. Aby syn mógł zdobyć wiedzę “kim jest mężczyzna?”, sam potrzebuje matki, która pozwala mu odsunąć się od siebie i pomaga mu iść w kierunku ojca. Aby chłopiec dobrze się rozwijał, jest mu potrzebne uczuciowe przyłączenie się do ojca męskiego i troskliwego. Kształtuje on wtedy silne ego, zdobywa umiejętności społeczne, osiąga sukcesy szkolne, akademickie i życiowe, łatwiej podejmuje decyzje oraz ma ogólnie większą motywację do życia. Albo to, albo wczesne zdobycie świadomości, tym samym tożsamości i celu.

Jaka jest rola ojca? – Analiza:

Natomiast córka, aby mogła kształtować swoją dziewczęcość i potem kobiecość, potrzebuje zaobserwować sobie /we wczesnym wieku/. Czym ojciec różni się od matki, jaka jest ta przeciwna płeć? Nie chodzi tu o budowę ciała, ale o osobistą postawę wobec życia. Potrzebuje ojca, który niczym “mędrzec” będzie ją podziwiał, akceptował, stawiał wymagania i zachęcał ją do poznawania rzeczywistości. Co może się stać, gdy tak nie jest? Ludzie młodzi i dzieci, ale też później dorośli, są mniej pewne siebie i mniej asertywni. Mają wówczas obniżone poczucie własnej wartości i uboższe umiejętności społeczne. Bywają nadpobudliwi i bardziej nerwowi, bardziej lękowi, depresyjni i częściej ich problemy emocjonalne objawiają się w postaci dolegliwości fizycznych.

Niektóre dziewczyny mogą mieć kłopoty z akceptacją swojej rodzącej się kobiecości i swojego ciała. Mogą się u nich rozwijać zaburzenia tożsamości płciowej, na przykład niejasna orientacja seksualna, homoseksualizm nieakceptowany na świadomym poziomie, transseksualizm. Mowa tu o wszystkich, również naszych rodzicach. U niektórych synów takich ojców może rozwinąć się słabe ego, którego skutkiem jest nadmierna impulsywność, mogą być zamknięci w sobie. Trudno im podejmować decyzje, mogą mieć małą motywację do działania i w konsekwencji niewielkie osiągnięcia w życiu. A to powoduje frustrację i narastającą agresję wobec swojego partnera i dzieci oraz innych ludzi.

Jaka jest rola ojca? – Podsumowanie:

Im więcej odrzucenia i nadopiekuńczości /ostrej kontroli/ odczuwały dzieci ze strony ojca, im więcej stosował on kar, tym miały one więcej negatywnych konsekwencji w rozwoju umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Umiejętności niezbędnych do budowania bliskich relacji w dorosłym życiu. Takie zachowania ojca mogą być powodem nierealistycznych oczekiwań wobec innych, wpływają na bardziej negatywną ocenę rodzinnej atmosfery. Dlatego tak ważnym jest świadomość siebie, aby odkryć, że tak naprawdę “jestem tylko ja, tu i teraz”. Im wnikliwiej to zrobimy i im bardziej wyrazimy, tym dla nas lepiej.

Poprzednia historia

Co znaczy tworzyć?

Następna historia

Internet wydaje się być bezosobowy