3 min czytania

Co znaczy tworzyć?

Co znaczy tworzyć? Można powiedzieć, że coś jest tworzone, jeśli jest wytworem jakiegoś umysłu, który daje początek formie. Tak jest oczywiście w naszym materialnym świecie – kiedy widzisz na przykład samochód, możesz być pewien, że ktoś najpierw wymyślił jego projekt w swoim umyśle i że wiele osób przyłożyło rękę do jego budowy. Kiedy przeglądniemy się naturze, dostrzeżemy, że nie ma ona ani świadomości, ani woli. Przykładowo naturą ognia jest płonąć, ale płonie on bez świadomości i woli. Naturą wody jest płynąć, ale płynie bez świadomości i woli. łońca jest świecić, bez świadomości i woli. Naturą pary jest wznoszenie się, podobnież się bez świadomości i woli. Jest więc oczywiste, że naturalne ruchy wszystkich stworzonych rzeczy są wymuszone i że nic, co porusza się samoistnie.

Co znaczy tworzyć?Co znaczy tworzyć?

Tą organizację, porządek i prawa, jakie obserwujemy, można więc przypisać efektowi natury, pomimo, że sama natura nie ma świadomości i zrozumienia. Czym zatem jest to coś, czemu przypisujemy działanie świadomości i woli stojącej za stworzeniem, jak nie procesom algorytmicznym. Możemy z połączenia drewno i innych budulców stworzyć schronienie przed żywiołami. Ptak może zebrać gałęzie i liście, i zbudować gniazdo. Oba te akty są uważane za twórcze, ponieważ zostały stworzone przez inteligencję lub proces umysłowy, który rządzi gromadzeniem materiałów w celu uzyskania formy, która może służyć celowi. Czasami cel jest wyraźnie instrumentalny dla przetrwania, innym razem jego związek z przetrwaniem nie jest zbyt jasny. Ale we wszystkich przypadkach zachodzi proces intelektualny, który kieruje ruchem obiektów. Jednak z pewnego punktu widzenia żadne z tych działań nie jest koniecznie “twórcze”, ponieważ można stwierdzić, że reprezentują one po prostu złożone reakcje systemów naturalnych.

Tak więc, w przeciwieństwie do naszego potocznego użycia słowa “tworzyć“, budowanie struktury niekoniecznie implikuje akt twórczy. Prawdziwe tworzenie wymaga działania wolnej woli. Jednak w przyrodzie istnieją procesy, które w oparciu o najlepszą próbę ich zrozumienia przez fizykę wydają się być przypadkowe. Oznacza to, że nie mamy modelu ani sposobu przewidywania jego zachowania. Natura w swojej istocie jest ucieleśnieniem imienia stwórcy. Natura jest Wolą Boga / Uniwersum. Ale pewna wewnętrzna refleksja nad naturą naszych własnych doświadczeń bycia może rzucić światło na tę sprawę. Istnieje dobrze znane islamskie powiedzenie przypisywane prorokowi Mahometowi: “Kto zna siebie, zna swojego Pana”. Panem, każdy jest sam dla siebie, gdyż wszyscy jesteśmy połączeni z Uniwersum i tworzymy swoje życie.

Co znaczy tworzyć? – Podsumowanie:

Tworzenie jest różnicą między istnieniem a rozwojem. To różnica między utrzymaniem status quo a próbowaniem nowych rzeczy. Różnica między ludźmi, którym coś się przytrafia, a tymi, którzy sprawiają, że coś się dzieje. Może oznaczać budowanie relacji, które wcześniej nie istniały. Spędzanie czasu na specjalnym wydarzeniu, poznawanie nowych ludzi i uczenie się/nauczanie/dzielenie się tworzy nowe połączenia i często nowe pomysły dla wszystkich. Może też oznaczać konstruowanie czegoś namacalnego. Może oznaczać spędzenie soboty na budowaniu domku dla ptaków i uczeniu się przez ten proces. Ale może też oznaczać generowanie możliwości dla siebie. Praca nad projektami, które prezentują naszą pracę może tworzyć możliwości samozatrudnienia i możliwości rozwoju.

Tworzeniem może być przekształcanie ciała w istotę, którą chcesz być. Tworzysz nowy PR, tworząc lepszą lub szybszą wersję siebie. Tworzenie to także wpływanie na chwilę. Możesz wywołać uśmiech lub pozytywną interakcję i zmienić czyjś dzień przy niewielkim wysiłku. Tworzeniem jest ​dodanie nowej wartość do świata i nowej wartość do swojego życia. Tworzenie może przybierać różne formy i u każdego wygląda inaczej, ale u każdego przynosi podobne efekty. Wiedza. Postęp. Zmiana. Poprawa. Ale to nie przydarza się tobie, to się dzieje przez ciebie. Idź zatem tworzyć i wyrażać siebie.

Poprzednia historia

Ludzie boją się marihuany

Następna historia

Jaka jest rola ojca?