Czym jest miłość?
3 min czytania

Czym jest miłość?

Czym jest miłość? Jeśli chodzi o miłość, niektórzy twierdzą, że jest to jedna z najważniejszych ludzkich emocji. Miłość to zespół emocji i zachowań charakteryzujących się intymnością, pasją i zaangażowaniem. Obejmuje troskę, bliskość, opiekuńczość, przyciąganie, uczucie i zaufanie. Ale miłość to też energia budująca tę Ziemię. I mimo że jest to jedno z najczęściej badanych zachowań, wciąż jest ono najmniej poznane. Do dziś nie rozstrzygnięto, czy miłość jest zjawiskiem biologicznym czy kulturowym.

Czym jest miłość?Czym jest miłość?

Miłość to także:

 • Przyjaźń – to rodzaj miłości wymagający lubienia kogoś i dzielenia się pewnym stopniem intymności.
 • Zauroczenie – to forma miłości wiążąca się z intensywnym uczuciem przyciągania bez poczucia zaangażowania. Często ma to miejsce na początku związku i może przerodzić się w trwałą miłość.
 • Miłość namiętna – to rodzaj miłości charakteryzującej się intensywnym uczuciem tęsknoty i pociągu. Często wiąże się z idealizacją drugiej osoby i koniecznością utrzymywania stałej bliskości fizycznej.
 • Miłość współczująca – to forma miłości charakteryzująca się zaufaniem, uczuciem, intymnością i zaangażowaniem.
 • Miłość nieodwzajemniona – to forma miłości, gdy jedna osoba kocha drugą, która nie odwzajemnia tych uczuć.
 • Bliźniaczy Płomień – to kuzyn bratniej duszy.
 • Miłosne nastawienie – to nasze podejście do świata. Pozytywność, optymizm, radość.

Na naszą miłość wpływa zarówno biologia, światopogląd i kultura. Na sposób, w jaki wyrażamy i doświadczamy miłości, wpływają również nasze własne koncepcje miłości. To podstawowa ludzką emocją, podobnie jak szczęście czy złość, inni zaś uważają, że jest to zjawisko kulturowe, które powstaje częściowo w wyniku presji i oczekiwań społecznych. Miłość romantyczna istnieje we wszystkich kulturach, co sugeruje, że miłość ma silny element biologiczny. Szukanie i znajdowanie miłości jest częścią ludzkiej natury. Jednak kultura może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki jednostki myślą o miłości romantycznej, doświadczają jej i okazują ją.

Jak kultywować?

 • Bądź gotowy na bycie bezbronnym;
 • bądź gotowy przebaczyć;
 • daj z siebie wszystko i bądź gotowy przeprosić, gdy popełnisz błąd;
 • daj innym znać, że Ci zależy;
 • posłuchaj, co inni mają do powiedzenia;
 • priorytetem jest spędzanie czasu z drugą osobą;
 • odwzajemniaj gesty miłości i akty dobroci;
 • rozpoznaj i uznaj dobre cechy;
 • dziel się informacjami o sobie;
 • okazuj uczucia;
 • rób to bezwarunkowo.

Jakwpływa na zdrowie?

 • mniejsze ryzyko chorób serca;
 • zmniejszone ryzyko śmierci /zawał serca/;
 • lepsze nawyki zdrowotne;
 • zwiększona trwałość;
 • niższy poziom stresu;
 • mniej depresji;
 • mniejsze ryzyko cukrzycy.

Czym jest – Podsumowanie:

Aby kultywować miłość spróbuj medytacji miłującej dobroci. Medytacja miłującej dobroci (LKM) to technika często stosowana w celu promowania samoakceptacji i zmniejszania stresu, ale wykazano również, że promuje różnorodne pozytywne emocje i poprawia relacje międzyludzkie. LKM polega na medytacji, myśląc o osobie, którą kochasz lub na której ci zależy. Koncentrując się na ciepłych uczuciach i pragnieniu jej dobrego samopoczucia i szczęścia. Dopiero całkiem niedawno miłość stała się przedmiotem nauki. Od czasu Freuda badania nad miłością ogromnie się rozwinęły. Pomimo oporu badania wykazały znaczenie miłości zarówno dla rozwoju dziecka, jak i zdrowia osoby dorosłej. Natomiast duchowość jasno określa miłość jako energię miłości i światło.

PS. Miłość to budulec świata i energia z nią związana. Bez niej nic nie może istnieć. – August Witti

Poprzednia historia

Wyobraźnia zmusza nas do działania

Następna historia

Konflikt wewnętrzny