4 min czytania

Konflikt wewnętrzny

Konflikt wewnętrzny jest przeciwieństwem konfliktu zewnętrznego. Konflikty wewnętrzne są sprzecznościami pomiędzy ściśle wyznaczoną wartością a sposobem działania. Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem decyzji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w grę wchodzi jakiś rodzaj wewnętrznego konfliktu. Konflikty wewnętrzne powstają w wyniku wewnętrznej walki pomiędzy tym, czego chcemy, a tym, co musimy zrobić. Siły, które sprawiają wrażenie, jakby na nas wpływały i działały. Mogą to być działania innej osoby lub zmiana polityczna, na którą naszym zdaniem nie mamy wpływu. Ta siła zewnętrzna jest sprzeczna z naszymi osobistymi wartościami, co powoduje właśnie konflikt wewnętrzny.

Konflikt wewnętrznyKonflikt wewnętrzny

Indywidualny konflikt wewnętrzny pojawia się, gdy wchodzimy w wojnę ze sobą. Mamy silne pragnienie zrobienia czegoś, co jest sprzeczne z naszymi przekonaniami, wartościami lub wizerunkiem. Czasami nasze relacje z innymi mogą wywołać konflikt wewnętrzny. Na przykład możemy chcieć przekazać komuś swoją opinię, ale obawiamy się, że będzie miał do nas o to pretensje. Bywa, że ktoś, z kim współpracujemy awansuje, przez co my sami czujemy się niepewnie. W takich sytuacjach możemy odczuwać dużą presję, aby ukryć nasze uczucia, co pozostawia w nas poczucie niepokoju. Bywa, że otoczenie /praca, rodzina/ jest trudne. Czujemy dużą sympatię do grupy, mimo iż jej zachowanie jest sprzeczne z naszymi przekonaniami i ideałami. Jeśli podstawowe wartości otoczenia nie są zgodne z naszymi własnymi, możemy doświadczyć rosnącego niepokoju.

To, co czyni je trudnymi, to fakt, że silnie się z nimi identyfikujemy. Kim jesteśmy i za kogo się uważamy to kluczowe elementy naszej tożsamości. Wewnętrzny konflikt następuje w stosunku do sytuacji lub okoliczności, w jakich się znajdujemy. Często też nieumyślnie zamazujemy linię, usprawiedliwiając lub wyjaśniając nasze zachowanie lub zachowanie innych, starając się zredukować dysonans poznawczy. Zmieniamy wyjaśnienia sytuacji, aby usprawiedliwić swoje zachowanie i aby usprawiedliwić kłamstwo, przekonujemy samych siebie, że to doświadczenie jest inne niż w rzeczywistości. Spowodowane to jest wymuszonym podporządkowaniem się, wysiłkiem lub podejmowaniem niewygodnych decyzji.

Konflikt religijny

Wyznając określone przekonania religijne lub duchowe, możemy doświadczyć stresu, gdy coś powoduje, że działamy wbrew temu. Przykładowo wierzymy w wolność religijną, ale pracujemy dla organizacji o ściśle ugruntowanych poglądach religijnych.

Konflikt moralny

Występuje, gdy istnieje wiele uzasadnionych zachowań lub przekonań usprawiedliwiających zachowanie, które normalnie nie byłoby tolerowane.

Konflikt polityczny

Występuje, gdy nasze przekonania społeczne nie są zgodne z zachowaniem osób sprawujących władzę. Przykładowo zgadzamy się z poglądami społecznymi polityki, ale nie ufamy podejściu do zmian.

Konflikt samooceny

To konflikt między naszym zachowaniem a wizerunkiem siebie. Przykładowo uważamy się za osoby godne zaufania, ale kłamiemy na jakiś temat. Myślimy o sobie, że jesteśmy zorganizowani, a w domu mamy bałagan.

Konflikt społeczny

To sprzeczność z powszechnymi normami. Przykładowo czujemy się dobrze w różnorodnych grupach ludzi, ale żyjemy w społeczności, która jest w dużej mierze jednorodna lub wykazuje oznaki uprzedzeń.

Konflikt egzystencjalny

Występuje, gdy czujemy, że nasze poczucie sensu, wyboru lub sprawczości jest zagrożone. Czujemy się wówczas beznadziejni lub zniechęceni. A jeśli nie spojrzymy prawdziwie na nasze wewnętrzne konflikty, każda z tych rozbieżności może sprawić, że poczujemy się bezsilni, by je zmienić. Nazywamy to przyjęciem mentalności ofiary, jakby ktoś zmuszał nas do odstąpienia od własnych przekonań. To zaś wywołuje kryzys egzystencjalny.

Rozwiązywanie konfliktów

Zrozumienie prawdy

Kiedy nasze wartości lub granice są naruszane, chcemy działać zdecydowanie, aby się chronić. Powstaje wówczas tendencja do wyjaśniania naszego zachowania w oparciu o okoliczności, a zachowanie innych w oparciu o ich charakter. Nazywamy ją podstawowym błędem atrybucji. W rzeczywistości inni są tak samo podatni na skutki okoliczności jak my.

Zrozumienie motywacji

Trudno okazać zrozumienie i współczucie innym, jeśli nie ofiarujemy ich najpierw sobie. Wielu z nas dorastało ze zrozumieniem pewnych zachowań jako “dobrych” lub “złych”. To sprawia, że jako dorośli czujemy się boleśnie skrępowani i przestraszeni. Zwłaszcza gdy pomyślimy, że w jakiś sposób przekroczyliśmy granicę. Chęć poczucia się lepiej powoduje, że zaczynamy atakować innych, potępiając ich zachowanie i usprawiedliwiając własne. Kiedy dorastamy, zaczynamy od patrzenia do wewnątrz, ale ostatecznie przenosimy naszą uwagę na zewnątrz /na innych/. Ta umiejętność kwestionowania własnych myśli, przyjmowania perspektywy i rozumienia motywacji innych czyni nas lepszymi. Zrozumienie, że nie musimy działać wbrew celom charakteru innych może pomóc nam poczuć się mniej defensywnie. Często nasze wartości nie są zagrożone. Dyskomfort, który odczuwamy, po prostu ostrzega nas o źródle nieprawidłowości.

Konflikt wewnętrzny – Podsumowanie:

Gdy określimy rozdźwięk między swoim zachowaniem, wartościami i okolicznościami, możemy zacząć określać właściwą ścieżkę. Przykładowo cenimy czas spędzany z rodziną, ale praca nas absorbuje. W idealnym świecie mielibyśmy czas na to wszystko. Tymczasem mamy wrażenie, że doba nigdy nie ma wystarczającej liczby godzin, a rodzina ​​nie widuje nas często. W miarę jak się rozwijasz, w naturalny sposób stajesz się bardziej świadomy siebie. Pojawia się autorefleksja, a wraz z nią świadomość wewnętrznych konfliktów. Identyfikacja i pogodzenie tych rozbieżności jest kluczem do samorozwoju, ale i zdrowia. Jesteś wszak bohaterem swojej historii i wybory, których dokonujesz są zawsze w Twoich rękach. Kiedy wydaje Ci się, że przeciwne siły, wybory lub okoliczności spychają Cię z kursu, zawsze możesz znaleźć sposób, aby wrócić na właściwe tory i wyprostować swoją historię i naprawić szwankujące zdrowie. Medycyna chińska, ale i wiele innych współczesnych jak Totalna Biologia, Nowa Germańska Medycyna, Rosyjska Medycyna Informacyjna i Biologika mówią jasno, że wszelkie choroby są wynikiem naszych konfliktów wewnętrznych. Czas najwyższy to zrozumieć i pojąć.

PS. Konflikty wewnętrzne nie sprzyjają rozwojowi, ani też spokojowi i szczęściu. Zrób coś z tym. – August Witti

Poprzednia historia

Czym jest miłość?

Następna historia

Szlachetność