Czym jest miłość?

Czym jest miłość? Jeśli chodzi o miłość, niektórzy twierdzą, że jest to jedna z najważniejszych ludzkich emocji. Miłość to zespół emocji i zachowań charakteryzujących się intymnością, pasją i zaangażowaniem. Obejmuje troskę, bliskość, opiekuńczość, przyciąganie, uczucie i zaufanie. Ale miłość to też energia budująca tę Ziemię. I mimo że jest to jedno z najczęściej badanych…

Keep Reading