2 min czytania

Żyj z pasją!

Żyj z pasją! Pasję można zdefiniować jako silną skłonność lub entuzjazm do działania, tematu lub sprawy, które uważamy za głęboko interesujące, znaczące i przyjemne. Pasja na ogół wykracza poza zainteresowanie czy przyjemność, wiąże się ze skupieniem, motywacją i zaangażowaniem. Pasja pociąga za sobą docenianie i kochanie. Angażowanie się w pasjonującą działalność wiąże się z poczuciem woli i osobistym poparciem. Dzięki harmonijnej pasji jednostki zachowują kontrolę nad pasją i mogą decydować, kiedy angażować się w pasjonującą działalność, a kiedy nie.

Żyj z pasją!Żyj z pasją!

Pasja może zarówno pomóc, jak i zaszkodzić dobremu samopoczuciu. Wyniki pokazują, że harmonijna pasja zwykle przyczynia się do lepszego zdrowia psychicznego, subiektywnego dobrostanu i satysfakcji z życia. Ponieważ aktywność pełna pasji jest elastycznie integrowana z innymi dziedzinami życia, osoby o wysokiej pasji doświadczają pozytywnych stanów afektu i przepływu podczas pełnego pasji zaangażowania, co dodatkowo wzmacnia poczucie sensu ich życia. Pasja obsesyjna została powiązana z negatywnymi skutkami, takimi jak lęk, rozmyślania i agresywne zachowanie, gdy nie pozwala się jej angażować w pasjonującą aktywność, a także zakłócenia w utrzymywaniu relacji międzyludzkich i obowiązków związanych z rolą. Nadal można ją powiązać z pozytywnymi skutkami, takimi jak większa przemyślana praktyka i mistrzostwo umiejętności.

Pasja wyznacza cel i kierunek, motywując ludzi do dążenia do długoterminowych, ambitnych celów, które są zgodne z ich zainteresowaniami i talentami. Działa jako siła napędowa w dążeniu do odnalezienia swojego powołania i poczucia celu. Pasje kształtują interakcje społeczne, określając, z kim nawiązujemy przyjaźnie i relacje w oparciu o wspólne zainteresowania i wartości. Pasja przyczynia się do budowania tożsamości i odnajdywania swoich niszowych grup i społeczności. Ale pasję trzeba odkryć w swoich zainteresowaniach. Pasja to umiejętność życiowa /postawa/, która pomaga ożywić wszystkie zobowiązania: od pracy, życia rodzinnego i szkolnego, po życie twórcze, społeczne i duchowe. Jest to mechanizm przetrwania – krytyczny dla zdrowia i dobrego samopoczucia – ponieważ przywiązanie do życia zależy od zainteresowania nim. Ale łatwo jest pozwolić, aby pasja i witalność wyszły z użycia lub zostały wyssane przez nudę, stres, strach, rutynę, etc.

Żyj z pasją! – Podsumowanie:

W rzeczywistości życie jest tak pełne czynników powstrzymujących nas od pasji i wyrażania siebie, że normalne zachowanie jest w rzeczywistości stanem zahamowania rozwoju. Zatem to co nazywamy normalnym, normalnym nie jest. Podsumowując, pasja jest złożoną cechą psychologiczną, która ma poważne konsekwencje dla dobrego samopoczucia i celu. Rozróżniamy namiętność harmonijną i obsesyjną, co tworzy świadomość zarówno konstruktywnych, jak i szkodliwych przejawów namiętności. Pasja służy także celom samorozwoju, takim jak budowanie tożsamości i dążenie do celu. Jednak obsesyjne dążenie do pasji może również zaszkodzić zdrowiu. W związku z tym rozwijanie wglądu w siebie wokół pasji jest cenne dla prowadzenia zrównoważonego, satysfakcjonującego życia.

PS. Żyj z pasją, a z pewnością będziesz szczęśliwy. – August Witti

Poprzednia historia

Miłością się trzeba napełniać

Następna historia

Nie zapominaj o swoim wewnętrznym dziecku