Z wzajemnością
4 min czytania

Z wzajemnością

“Z wzajemnością” oznacza wymianę /rzeczy, uczynków, pomocy/ z innymi ludźmi w celu uzyskania obopólnej korzyści. Norma wzajemności /zasada wzajemności/ to norma społeczna, w której, jeśli ktoś coś dla ciebie zrobi, czujesz się zobowiązany do odwzajemnienia przysługi. Dzięki doświadczeniu wzajemności dzieci uczą się dzielić z innymi i angażować się we wzajemne działania. Wzajemność odgrywa ważną rolę w budowania, rozwoju i kontynuacji relacji. Odgrywa również ważną rolę w przekonywaniu innych do przyjęcia określonych przekonań lub zachowań.

Z wzajemnościąZ wzajemnością – Obserwacja:

Jeśli kiedykolwiek czułeś się zobowiązany do zrobienia czegoś dla kogoś, ponieważ on pierwszy zrobił coś dla ciebie, prawdopodobnie odpowiadałeś na wzajemność. Ludzie z natury mają tendencję do odwzajemniania przysług po tym, jak wyświadczy się im przysługę. Jednakże nie wszyscy poczuwają się do wzajemności, bo nikt nigdy ani ich nie uczył wzajemności, a z wychowania otrzymali wzorce bez wzajemności. Ci ludzie borykają się z problemami miłości, związków, rodzinności i również dobrego wychowania.

Istnieją trzy główne rodzaje wzajemności:

Uogólniona wzajemność:

Obejmuje ona wymianę w obrębie rodziny lub przyjaciół. Nie oczekuje się odwzajemnionej przysługi, zamiast tego ludzie po prostu robią coś dla innej osoby, opierając się na założeniu, że ta druga osoba zrobiłaby dla nich to samo. Ten rodzaj wzajemności jest związany z altruizmem i jest niezwykle humanitarny, ludzki i rodzinny.

Zrównoważona wzajemność:

Obejmuje obliczenie wartości wymiany i oczekiwanie, że przysługa zostanie zwrócona w określonym przedziale czasowym. Na przykład ktoś może wymienić coś, co posiada, czy to umiejętność, czy przedmiot materialny, na coś o postrzeganej równej wartości. To również nazywane jest barterem, czyli “praca za pracę”, “usługa za usługę”, “pomoc za pomoc”. Ta wymiana ma ochronę prawną i pozbawiona jest czynności systemu, czyli np. podatków do odprowadzenia.

Negatywna wzajemność:

Ma miejsce, gdy jedna strona zaangażowana w wymianę próbuje uzyskać więcej niż osoba druga. Np. sprzedaż bardzo potrzebnego przedmiotu, usługi lub rzeczy, po zawyżonej cenie. To również są wybujałe oczekiwania społeczne: dzieci od rodziców, współmałżonków, partnerów i osób bliskich. Nic nikomu nie przysługuje z obowiązku, natomiast wszelkie zobowiązania należy wypełniać, pamiętając, że udział biorą w tym dwie strony. Zatem każda ze stron musi wypełnić określone zasady.

Wpływ wzajemności:

W związkach wzajemność często wygląda jak wspieranie się w różnych sytuacjach. Pocieszamy partnera, gdy coś nie idzie po jego myśli. W zamian on zapewnia nam komfort i wsparcie, gdy np. mamy zły dzień. Wzajemność ma oczywiste korzyści. Dbanie o innych pomaga w przetrwaniu gatunku. Odwzajemniając się, zapewniamy, że inni ludzie otrzymają pomoc, kiedy jej potrzebują, a my otrzymamy pomoc, kiedy to my jej potrzebujemy. Wzajemność pozwala również robić rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie zrobić samodzielnie. Pracując razem lub wymieniając się usługami, ludzie mogą osiągnąć więcej niż indywidualnie. Wzajemność jest kluczowym elementem każdego zdrowego związku.

Obejmuje wzajemną wymianę wsparcia, inwestycji emocjonalnej, troski i miłości. Wzajemność relacji koncentruje się na zrównoważonym dawaniu i braniu, gdzie ludzie starają się komunikować swoje potrzeby, odpowiadać partnerowi i zauważać, kiedy zmieniają się potrzeby każdej osoby. W związkach wzajemność obejmuje wzajemnie korzystną wymianę wsparcia, która sprawia, że ​​każda osoba czuje się zaopiekowana i kochana. Charakteryzuje się dzieleniem potrzeb, troską o siebie nawzajem, empatią i współzależnością. Ponieważ każda osoba zapewnia wsparcie emocjonalne, które jest następnie odwzajemniane, obie osoby w związku otrzymują opiekę, której potrzebują, aby się rozwijać.

Z wzajemnością – Podsumowanie:

Norma wzajemności pomaga ludziom zachowywać się w społecznie akceptowalny sposób i pozwala im angażować się w społeczne dawanie i branie z innymi. Oceń wymianę. Zastanów się, czy przysługa jest zgodna z oczekiwanym zwrotem. W wielu przypadkach początkowy prezent lub przysługa są znacznie mniejsze niż żądana przysługa zwrotna. Zrozumienie, w jaki sposób norma wzajemności wpływa na zachowanie, może pomóc w lepszej ocenie perswazyjnych komunikatów i próśb. Wzajemność nie zawsze jest równą wymianą, co otwiera możliwość nierównowagi, a nawet nadużyć. Na przykład ktoś zaczyna od prośby o dużą przysługę, o której wie, że ją odrzucisz. Następnie wydaje się, że ustępuje, prosząc o znacznie mniejszą przysługę, którą możesz czuć się zobowiązany spełnić. W rzeczywistości drobna przysługa była intencją przez cały czas, ale wydaje się, że wyświadcza ci przysługę, składając mniejszą prośbę, czujesz się zmuszony odwzajemnić przysługę, zgadzając się na mniejszą prośbę.

PS. Kochać bezwarunkowo można wszystkich, ale bez wzajemności jest to miłość egoistyczna. Zatem z wzajemnością…

Dodaj komentarz

Poprzednia historia

Wolno w Myślenicach

Następna historia

Rodzice nie są idealni