Upadek społeczny
%s min

Upadek społeczny

Upadek społeczny, upadek wszelkich systemów, również znany jako upadek cywilizacyjny to upadek złożonego społeczeństwa ludzkiego charakteryzujący się utratą tożsamości kulturowej i złożoności społecznej jako systemu adaptacyjnego. Ta sytuacja epatuje upadkiem rządu i wzrostem przemocy. Przyczyny załamania społecznego to klęska żywiołowa, wojna, zaraza, głód, załamanie gospodarcze, spadek liczby ludności i masowa migracja. Upadłe społeczeństwo może powrócić do bardziej prymitywnego stanu, zostać wchłonięte przez silniejsze społeczeństwo lub całkowicie zniknąć.

Upadek społecznyUpadek społeczny

Praktycznie wszystkie cywilizacje spotkał ten sam los, niezależnie od ich wielkości i złożoności. Niektóre z nich jednak później się odrodziły i przekształciły, np. Chiny, Indie i Egipt. Większość nigdy się nie odrodziła /cesarstwo rzymskie, cywilizacja Majów, cywilizacja Wyspy Wielkanocnej i Etruskowie/. Upadek społeczny jest na ogół szybki, ale rzadko gwałtowny. Antropolodzy, historycy i socjologowie przewidzieli różne warianty upadku cywilizacji. To zmiany środowiskowe, wyczerpywanie się zasobów, niezrównoważona złożoność, inwazja. Ale i choroby, rozpad spójności społecznej, rosnące nierówności, sekularny upadek, utrata kreatywności i nieszczęścia.

Ponieważ społeczeństwa ludzkie są złożonymi systemami, do ich upadku mogą przyczyniać się wspólne czynniki ekonomiczne, środowiskowe, demograficzne, społeczne i kulturowe. Mogą one kaskadowo przechodzić w kolejne i narastać do punktu, który mógłby przytłoczyć wszelkie mechanizmy. W innym przypadku utrzymywałyby stabilność. Nieoczekiwane i nagłe zmiany, które eksperci nazywają nieliniowościami, to tylko niektóre ze znaków ostrzegawczych. W niektórych przypadkach klęska żywiołowa /tsunami, trzęsienie ziemi, pandemia, ogromny pożar lub zmiana klimatu/ może przyspieszyć upadek.

Upadek społeczny – Podsumowanie:

Inne czynniki, takie jak katastrofa maltuzjańska, przeludnienie lub wyczerpywanie się zasobów mogą być czynnikami przyczyniającymi się do upadku, ale te czynniki same nie powodują upadku.  Znaczna nierówność i ujawniona korupcja mogą łączyć się z brakiem lojalności wobec ustalonych instytucji politycznych. Może skutkować powstaniem uciskanej klasy niższej i przejęciem władzy od mniejszej bogatej elity w wyniku rewolucji. Różnorodność form, jakie ewoluują społeczeństwa, odpowiada różnorodności ich upadków. Społeczeństwa upadają również w wyniku wylesiania, utraty żyzności gleby, ograniczeń w handlu i/lub rosnącej przemocy.

Dodaj komentarz

Poprzednia historia

Miłość do siebie jest najważniejsza

Następna historia

Czym jest ocenianie?