5 min czytania

Szlachetność

Szlachetność to cecha jest cechą charakteru i bardzo często to cecha wrodzona. Osoby o szlachetnym charakterze są obecnie dużą rzadkością. Kontakty z taką osobą zachęca do kultywowania szlachetności. Osoba szlachetna charakteryzuje się zaangażowaniem w określone zachowania. Prosto można to określić, że robią to, co należy zrobić. Taka osoba stawia ma rzeczy honorowe. Praktyka szlachetności wymaga chęci, dyscypliny i determinacji. Często religia korzysta z tego określenia, choć obecnie w religii to słowo się spauperyzowało, jak zresztą wszystko.

szlachetnośćSzlachetność

Cechy szlachetnego charakteru:

 • zaufanie do i od innych;
 • zwiększona wartość widziana w ludziach i sytuacjach;
 • koncentracja na dobru, nie krzywdzie;
 • zaspokajanie szlachetnych potrzeb;
 • inwestycja w osoby najbliższe;
 • działanie z energią, celem i planem;
 • wyszukiwanie dobrych ofert;
 • zapewnienie wartościowych dni;
 • celowe zajęcia;
 • pamięć o potrzebujących;
 • troska o rodzinę
 • pełne miłości i szacunku interakcje;
 • każda istota jest kochana, ceniona i pielęgnowana;
 • szacunek do wszystkich ludzi i zwierząt.

Osoby o szlachetnym charakterze cechuje także:

 • wytrzymałość;
 • godność;
 • odwagę;
 • pewność siebie;
 • radosne serce;
 • mądrość;
 • delikatne pouczanie innych;
 • przydatne informacje zwrotne;
 • czujność;
 • proaktywne i angażujące interakcje;
 • obdarzanie:

Nie ma niczego złego w posiadaniu świetnej reputacji i tym, że ludzie dobrze o Tobie myślą. Nie są to jednak cele ani zainteresowania osoby o szlachetnym charakterze. Jeśli skupisz się na wspomnianych wcześniej doskonałych cechach, stworzą one Twoją świetną reputację. Ludzie będą o Tobie dobrze myśleć, nawet jeśli się z Tobą nie będą zgadzać w różnych kwestiach. Osoba szlachetna to osoba, która ma i wykazuje cechy osobiste, które ludzie podziwiają, i która postanawia zachowywać się tak, jak zachowywałaby się osoba godna podziwu. Nie zawsze jest to łatwe, ale zawsze warto.

Osoby szlachetne są:

1) Odpowiedzialne

Odpowiedzialność oznacza poczucie, że Twoim obowiązkiem jest radzenie sobie z pojawiającymi się problemami i niezależne działanie poprzez podejmowanie decyzji bez uwzględnienia czyjejś zgody. Osoby te kończą to, co zaczęły i kontynuują, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby wypełnić swoje obowiązki. Mają swoje cele i dążą do nich. Są zorientowane na cel, pracują z energią, wytrwałością, pokonując przeszkody, jakie rzuca na nie życie, aby osiągnąć cele, które sobie wyznaczyli. Nie rezygnują i można na nich polegać. Jeśli popełnią jakiś błąd, nie zrzucają winy na nikogo innego i przyznają się do tego, co zrobili. Łatwo jest unikać obowiązków i odpowiedzialności, ale szlachetna osoba walczy z tą pokusą i mimo to przebija się.

2) Żyją swoim życiem

Godna podziwu osoba świadomie podchodzi do swojego życia, definiuje jego cel i faktycznie wkłada pracę, aby żyć tak, jak potrzebuje. Nadaje znaczenia wszystkiemu, co robi. Oznacza to zrozumienie swoich podstawowych przekonań i wartości, a następnie aktywne życie zgodnie z tymi wartościami. Szlachetni ludzie wiedzą, w co wierzą i trzymają się ich bezkompromisowo w swoich przekonaniach i niezachwiani w obliczu rozproszeń. Rozumieją swoje zewnętrzne i wewnętrzne środowisko. Nie żyją ślepo i potykając się, ale z otwartymi oczami i jasnym celem przed sobą. Nie oznacza to, że koniecznie chcą nagrody. Uznają również, że postęp jest nagrodą sam w sobie i wybierają naukę na podstawie swoich podróży, wierząc, że postęp nie ma charakteru transakcyjnego. Osoby te muszą przemyśleć każdą podejmowaną decyzję, którą chcą podjąć. Ludzie ci są świadomi. Jeśli chcesz osiągnąć swoje cele, musisz działać w sposób, który przyczynia się do tych celów, gdyż życie składa się z wyborów i szkoda marnować własnej zdolności wyboru.

3) Są mili

Jedną z charakterystycznych cech szlachetnej osoby jest życzliwość, zawsze troszcząca się o ludzi z miłością i szacunkiem. To współczucie i przebaczenie, umiejętność rozumienia innych i troszczenia się o nich bez egoistycznych pobudek. Życzliwość wiąże się także z empatią, czyli odczuwaniem tego, co czuje druga osoba. Z tego powodu empaci udzielają świetnych rad, ponieważ potrafią postawić się w sytuacji drugiej osoby. Są także dobrymi słuchaczami.

4) Są odważni

Odwaga nie polega na braku strachu, ale na stwierdzeniu, że coś innego jest ważniejsze od strachu. Bycie odważnym to nie zezwalać, aby strach rządził twoimi działaniami.

5) Praktykują uczciwość

Uczciwość to cecha bycia uczciwym i silnych praktyk moralnych. Oznacza to wyjście poza znajomość swoich wartości tak, aby było zgodne z tymi wartościami. Osoby uczciwe dbają o to, aby postępować właściwie, nawet jeśli jest to trudne. Postępują właściwie, nawet jeśli nikt nie patrzy, nawet jeśli w danej chwili nie jest to dla nich wygodne. Robią to, co uważają za słuszne. Wypowiadają się przeciwko niesprawiedliwości i opowiadają się za tym, co słuszne. To uczciwość i bezstronność. Zachęcają ludzi wokół, aby postępowali właściwie. Uczciwość znaczy bycie autentycznym i godnym zaufania.

6) Są mądre

Szlachetna osoba może być inteligentna, ale to nie to samo, co bycie mądrym. Mądrość pozwala widzieć szerszy obraz. To wykorzystanie posiadanych informacji tak, aby zapewnić dobre życie wokoło. To także krytyczne myślenie i uważna ocena. Ci ludzie są kompetentni. Prawdziwą cechą szlachetnej osoby jest zdolność do ciągłego uczenia się od otoczenia, bez traktowania pomyłki jako osobistej zniewagi. Nie boją się mylić, ponieważ zdają sobie sprawę, że nie zawsze mogą mieć rację i że zawsze można się czegoś nowego nauczyć. Są otwarci, jeśli chodzi o naukę i nie są uparci w odrzucaniu nowych perspektyw. Przyjmują je, chcąc się uczyć przy każdej okazji.

7) Są optymistami

Pesymista widzi trudności w każdej okazji; optymista widzi szansę w każdej trudności. Optymizm to postawa pełna nadziei, wiary w sukces i pozytywną przyszłość. To zdrowe podejście do życia i myślenie przyszłościowe zamiast rozpamiętywania problemów. Szlachetni ludzie nie są zbyt pesymistyczni, twierdząc, że ich spojrzenie na życie jest negatywne lub szkodliwe. Optymizm nie oznacza bycia szczęśliwym przez cały czas, ponieważ jest to prawie niemożliwe. To jest wybór pozytywnego zachowania, ponieważ to jedyna rzecz, którą możesz kontrolować, i decydujesz, że nie pozwolisz, aby negatywne rzeczy do ciebie dotarły – oczywiście w zdrowy, racjonalny sposób.

8) Są niezależni

Niezależność oznacza myślenie, odczuwanie i działanie bez polegania na wskazówkach innych. To kontrola nad własnym życiem i uświadomienie sobie. Niezależni ludzie mają jasny obraz tego, kim są i wiedzą, kiedy coś lub ktoś przekracza granicę.

9) Inspirują

Wielką cechą szlachetnej osoby jest inspiracja. Szlachetni ludzie są życzliwi, uczciwi i odpowiedzialni.

10) Są pewni siebie

Jedną z cech charakteru szlachetnego człowieka jest pewność siebie i wysoka samoocena. To wizjonerzy i inspirują ludzi do wiary, pozostając pokornymi. Potrafią być przyjacielem każdego; sprawia, że ​​ludzie postrzegają ich jako przyjaznych i przyziemnych, pomimo ich pewności siebie. Mając jasno zakotwiczone wartości, zyskujesz kierunek, motywację i kompas życiowy.

PS. Zaufanie zawsze koncentruje się na tym, co należy zrobić i po prostu decyduje się na zrobieniu tego. – August Witti

Poprzednia historia

Konflikt wewnętrzny

Następna historia

Historia się powtarza