Jak jawi się szlachetność?

Jak jawi się szlachetność? Dyskusja o szlachetności jest najważniejsza ze wszystkich. Unikanie tego tematu zagraża tkance cywilizacji. Obecne społeczeństwo zaczęło akceptować szlachtę jako wspomnienie w historii człowieka. Przechadzając się z tytułami księcia, hrabiego czy wicehrabiego, trudno dostrzec wartość, jaką szlachta odgrywa we współczesnym życiu. Natomiast szlachetność to chwała. Czyny godne pochwały, cnoty godne pochwały,…

Keep Reading

Szlachetność

Szlachetność to cecha jest cechą charakteru i bardzo często to cecha wrodzona. Osoby o szlachetnym charakterze są obecnie dużą rzadkością. Kontakty z taką osobą zachęca do kultywowania szlachetności. Osoba szlachetna charakteryzuje się zaangażowaniem w określone zachowania. Prosto można to określić, że robią to, co należy zrobić. Taka osoba stawia ma rzeczy honorowe. Praktyka szlachetności…

Keep Reading

Czym jest szlachetność?

Świadomość człowieka dąży do szlachetności. Gdy porzucamy nadzieję na sens życia, pojawiają się nowe możliwości. Możemy to nazwać dążnością do “szlachetności” lub “heroizmem”. To co prawda zbliżone określenia, ale wskazują kierunek. Szlachetność to manifestowanie chwały dla dobra innych. Czym ta chwała jest? To używanie wszystkich posiadanych zdolności i mocy w służbie innym. Szlachetność bowiem…

Keep Reading