Czym jest szlachetność?

Świadomość człowieka dąży do szlachetności. Gdy porzucamy nadzieję na sens życia, pojawiają się nowe możliwości. Możemy to nazwać dążnością do “szlachetności” lub “heroizmem”. To co prawda zbliżone określenia, ale wskazują kierunek. Szlachetność to manifestowanie chwały dla dobra innych. Czym ta chwała jest? To używanie wszystkich posiadanych zdolności i mocy w służbie innym. Szlachetność bowiem…

Keep Reading