Upór a głupota
3 min czytania

Upór a głupota

Upór a głupota. Upór niekoniecznie jest zły, a bywa, że staje się cnotą, gdy zaczyna być konsekwencją. Bywa, że dzięki upartości możemy wdrożyć mądre pomysły w swoim w życie. Upór powoduje wytrwałość. Uparci często wiedzą, czego chcą i są bardziej zdecydowani, skupieni i działają. A wytrwałość to upór mający jakiś konkretny cel. Ale niestety istnieje subtelna różnica pomiędzy mądrym uporem, a uporem ego, który bywa zwykłą głupotą. Gdy dostrzegamy dowody naszej omylności, dostrzegamy własną upartość, czyli głupotę, nie warto dalej się upierać. Upór jest często oznaką niepewności i sposobem na utrzymanie bardzo kruchej równowagi psychicznej. Naprawdę silni ludzie wiedzą, jak pójść na kompromis, gdy jest to konieczne.

Upór a głupotaUpór a głupota

Uparci ludzie często boją się zmian, co wyjaśnia sztywność charakteryzującą większość ich zachowań. Na poziomie sugestii próby zmiany zdania postrzegają to jako osobisty ataki. Dlatego atakują każdego, kto próbuje negować bądź usprawniać ich pomysły. Nie da się im nic powiedzieć, bo święta obraza. I zamiast akceptować i przyswajać nowe informacje lub rozważać inne możliwości, choćby zasłyszane, wolą bronić swój pierwotny i archaiczny punkt widzenia. Niestety wszystko się kiedyś kończy, a głupota na ogół śmiercią, kalectwem lub chorobą, “ale wolnoć Tomku w swoim domku”. Nikomu nie może bardziej zależeć niż tobie. Jeśli nie uświadamiasz sobie swojej boskości, to cóż – umieraj.

Bywa, że niektórzy przekształcają swój upór w dogmat. Tak tworzą się struktury systemu i władzy. Gdy uparci ludzie dostrzegają zagrożenie dla swojej godności, honoru lub dumy, uciekają się do władzy i przymusu. Ale jak już widać naocznie, upór staje się samobójczy, głupota również. Dziś widzimy to wszędzie wokół jak upadają systemy, a one wyrosły właśnie na uporze i głupocie. Jeśli nie dostrzegasz upadku rodziny, kościoła i religii, ba, upadku samego systemu, toś nadal nieświadomie ślepy i po prostu głupi. Obecnie nawet zwierzęta zyskują większą świadomość, nawet rośliny, nie mówiąc już o całej reszcie. Dzisiaj trzeba być już upartym egoistą, aby się nie chcieć zmieniać. A otwartość czyli tolerancja, zrozumienie i akceptacja stały się już lifemotivem. Tak, moi kochani, to jest to rozdzielenie rzeczywistości 3D od 5D. W tej wyższej, oprócz trzech wymiarów, jest jeszcze miłość i wiara w siebie. Bo jesteś tylko ty tu i teraz.

Inną cechą upartych ludzi jest ich skłonność do klasyfikowania ludzi jako “dobrych” lub “złych” w zależności od tego czy zgadzają się z ich poglądami. Preferują uproszczone, czarno-białe myślenie, pozbawione niepewności i nieporozumień, często są uprzedzeni i uciekają się do stereotypów. Zwę ich zasiedziałymi operatorami starego paradygmatu i jest to jak najbardziej sarkastyczne.

Każdy, ale to każdy ma:

 • prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego,
 • prawo do rzetelnego procesu sądowego,
 • prawo do głosowania i kandydowania w wyborach,
 • wolność myśli, sumienia i wyznania,
 • wolność wyrażania opinii (w tym również wolność mediów),
 • prawo do niezakłóconego korzystania ze swojego mienia,
 • wolność zgromadzeń i stowarzyszania się,
 • prawo do nauki oraz prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań religijnych i filozoficznych,
 • prawo do wolnych wyborów, opartych na tajnym głosowaniu w warunkach, zapewniających swobodę wyrażania opinii,
 • prawo do kontroli instancyjnej wyroków skazujących,
 • prawo do odszkodowania za niesłuszne skazanie.

Upór a głupota – Podsumowanie:

Biorąc pod uwagę zamkniętość umysłu upartych ludzi, ten wzorzec zachowań osiąga pełne rezultaty, gdy dotyczy religii, ideologii, filozofii politycznej lub ekonomii. Opinie zakorzenione w tych obszarach najtrudniej zmienić, ponieważ w większym stopniu podlegają one osobistemu osądowi i specyficznej interpretacji. Można tylko marzyć i pragnąć, by ideologie polityczne i gospodarcze nie zwyciężały nad rozsądkiem i mądrością. Ale kto nie zna upartości, kto nie był kiedyś głupio uparty? Istotą jest, aby się tej upartości pozbyć, bo i szczęśliwiej, i radośniej.

PS. Dobrze jak twoja upartość /głupota/ szkodzi tylko tobie. – August Witti

Poprzednia historia

Roboty, ludzie i AI

Następna historia

Każdy odgrywa swoją rolę