Konsekwencje technologii

Konsekwencje technologii. W dzisiejszym technologicznym świecie trudno żyć bez naszych smartfonów, laptopów i Internetu. Postęp technologiczny zmienił nasze życie, czyniąc informacje dostępnymi. Ale to nasza inteligencja czyni nas ludźmi, a AI je powiększa. Nasze nadmierne poleganie tej technologii ma niestety szkodliwy wpływ na naszą inteligencję. Od końca XX wieku nasz ludzki iloraz inteligencji (IQ)…

Keep Reading