Satanizm a katolicyzm

Satanizm to termin określający wiele różnych systemów religijnych, wierzeń oraz praktyk. Cechy wspólne wszystkich odmian satanizmu to sprzeciw wobec norm i wzorców społecznych, bojkot systemu. Ale tenże wiązał się do niedawna z oskarżeniami o czary, zaprzedaniem duszy diabłu, sprowadzaniem chorób na ludzi lub zwierzęta. Sam satanizm powstał z katolicyzmu. Watykan zrobił wszystko, aby ludzie…

Keep Reading