Satysfakcja vs spełnienie
3 min czytania

Satysfakcja vs spełnienie

Satysfakcja vs spełnienie. Nikt nie ma wszystkiego, ale w jego mocy jest nie chcieć tego, czego nie ma. Mamy też moc, aby dobrze wykorzystać to, co mamy. Tak rozważał Seneka. Satysfakcja i spełnienie – można z nich tworzyć skomplikowane i zwiewne, baśniowe koncepcje, ale można też wytłumaczyć je prosto. Życie jest wystarczająco trudne, aby je dodatkowo gmatwać. Spełnienie to “osiągnięcie czegoś pożądanego, obiecanego lub przewidywanego”. Satysfakcja to “spełnienie życzeń, oczekiwań lub potrzeb albo czerpana z tego przyjemność”. Zatem spełnienie i satysfakcja odnoszą się do przyjemności, jaką czerpiesz z realizowania swoich marzeń. Ze zdobywania tego, czego chcesz i spełniania swoich życzeń.

Satysfakcja vs spełnienieSatysfakcja vs spełnienie

Można to wyrazić w prosty sposób równaniem satysfakcji:

Chce = Ma

Pragnienia to wszystko to, o czym marzysz – rzeczy, których jeszcze nie masz, ale chciałbyś je mieć. Osiągnięcie to to, co już osiągnąłeś lub nabyłeś. Dopóki to równanie będzie spełnione, będziesz usatysfakcjonowany i spełniony. Ale jeśli utracisz równowagę, ponieważ chcesz czegoś, czego nie masz, twoja satysfakcja zmniejsza się. Chociaż pragnienia i posiadanie to dwie strony tego samego równania, większość ludzi pracuje tylko nad swoimi potrzebami. Wydaje się to łatwe i proste. Chcesz czegoś, więc musisz pracować, aż to osiągniesz. Więcej pieniędzy, nowy samochód, seksowna dziewczyna, miejsca parkingowe, dom, własny biznes. I chociaż większość ludzi prowadzi satysfakcjonujące życie, niekoniecznie jest ono spełnione.

Zadowolenie w życiu koncentruje się na spełnianiu własnych oczekiwań, potrzeb czy pragnień. Natomiast życie satysfakcjonujące skupia się na pójściu o krok dalej. Do uzyskania satysfakcji poprzez rozwój swoich zdolności lub charakteru. Wiele razy w życiu szukamy rzeczy pozbawionych znaczenia, uzależniających i dających krótkotrwałą satysfakcję, aby poczuć się spełnionym. Wiele z tych rzeczy wiąże się z poszukiwaniem pieniędzy, władzy lub przyjemności. I chociaż są one satysfakcjonujące, radość ta po pewnym czasie wygasa. Ludzie mają tendencję do uganiania się za przyjemnościami i sukcesem z niewłaściwych powodów. Naturą ludzką nie jest skupianie się na sobie, ale pogoń za szczęściem i pragnienie zdobycia rzeczy i uczuć. To zaś szkodzi prowadzeniu satysfakcjonującego życia.

Perspektywy szczęścia:

  1. Szczęście to stan emocjonalny, charakteryzujący się uczuciem radości, satysfakcji, zadowolenia i spełnienia. Chociaż szczęście ma wiele różnych definicji, często opisuje się je jako wiążące się z pozytywnymi emocjami i satysfakcją z życia.
  2. Szczęście jest różnie definiowane. Jedni traktują szczęście jako pozytywne doświadczenie emocjonalne. Inni definiują szczęście jako składające się z dwóch części zwanych hedonią (przyjemnością) i eudaimonią (rozkwitem), czyli mieszanką pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i głębszego poczucia sensu i celu w życiu.
  3. Szczęście ma trzy źródła /3 części/: pierwsza to nasz skład genetyczny, 2 to nasze środowisko, 3 to nasze działania.
  4. Szczęście to doświadczenie radości, zadowolenia lub pozytywnego dobrostanu połączone z poczuciem, że czyjeś życie jest dobre, znaczące i wartościowe.
  5. Szczęście to jakość lub stan bycia szczęśliwym. Jest ono subiektywnym doświadczeniem, przeżywanym indywidualnie, nie jest gwarantowane, ale może być przejściowe.

Dzień obecny nie bez powodu nazywamy teraźniejszością. W pośpiechu minut i godzin wypełnionych pracą, rodziną i przyjaciółmi łatwo jest stracić poczucie tego, gdzie się znajdujemy. Bez ostrożności możemy wylądować w miejscach, w których nie planowaliśmy. Głównym założeniem teorii samostanowienia jest to, że zaspokojenie trzech podstawowych potrzeb psychologicznych – autonomii, kompetencji i pokrewieństwa – jest wymagane do optymalnego funkcjonowania i dobrego samopoczucia. O tym, jak ważne jest rozważenie powiązań między pracą a życiem osobistym w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb, świadczy fakt, że gdy dana osoba odgrywa niezgodne role osobiste i zawodowe, istnieje duże prawdopodobieństwo, że negatywne konsekwencje przeniosą się na pracę i życie osobiste, co z kolei może wiązać się z konsekwencjami dla organizmu. Jeśli optymalne funkcjonowanie i dobrostan w różnych sferach życia wymagają zaspokojenia potrzeb psychologicznych, koniecznym staje się określenie, w jaki sposób je zaspokajać.

PS. Chcieć to znaczy mieć, ale do tego dołożyć trzeba działanie. – August Witti

Poprzednia historia

Samoświadomość

Następna historia

Pokonywanie wyzwań