Praktyki duchowe zwiększające dobre samopoczucie
2 min czytania

Praktyki duchowe zwiększające dobre samopoczucie

Praktyki duchowe zwiększające dobre samopoczucie. Można stworzyć styl życia integrujący duchowość i dobre samopoczucie. Ci, którzy cenią sobie duchowość, dochodzą do wniosku, że praktyki uznane przez naukowców za poprawiające samopoczucie mogą mieć szczególne znaczenie dla naszego życia. Zatem medytacja, podziw, przebaczenie, współczucie i wdzięczność zapewniają praktyczne sposoby na zwiększenie dobrego samopoczucia. Psychologia próbuje dowiedzieć się więcej o tych praktykach i często je udoskonala.

Praktyki duchowe zwiększające dobre samopoczuciePraktyki duchowe

Medytacja

Medytacja odnosi się do zbioru czynności, które mają na celu skupienie umysłu. Wszystko może być wsparciem dla uwagi podczas praktyki medytacyjnej. Możemy skupić się na naszym oddechu, znaczącym słowie, ruchu światła, odgłosie ptaka, odczuciach emocjonalnego lub fizycznego bólu, tekście, dobroci ukochanej osoby lub obecności boskości.

Podziw

Zachwyt to uczucie, które odczuwamy, gdy znajdujemy się w obecności ogromnej tajemnicy, która wykracza poza nasze rozumienie świata. Możemy odczuwać podziw w obecności czegoś ogromnego, potężnego, ponadczasowego lub skomplikowanego. Inni mogą nas zachwycić ze względu na swoją zdumiewającą cnotę, wiedzę lub umiejętności. Spacer z podziwem jest jednym ze sposobów, w jaki możemy odczuć podziw. Dobrze, gdy spacer prowadzi nas przez leśny obszar, pola, jeziora lub rzeki. Może to być także nocne niebo, świt lub zmierzch albo podczas burzy. Dobrze, gdy częścią praktyki jest poświęcenie czasu, by ogarnąć to wokół.

Przebaczenie

To proces uwalniania się od negatywnych emocji. Przebaczenie nie musi wiązać się z zapomnieniem o krzywdzącym działaniu. Przypominamy sobie dokładnie, jak ktoś zrobił, że nas skrzywdził. Staramy się wyobrazić sobie, jakiego rodzaju siły mogły skłonić ich do krzywdzenia. Możemy zdecydować się na przebaczenie.

Współczucie

Jednym ze sposobów na zwiększenie współczucia jest praktyka medytacyjna, w której przywołujemy ludzi do umysłu i składamy im dobre życzenia. Współczucie wiąże się z praktyką, w której celowo obdarzamy siebie dobrocią, uznając że my również jesteśmy ludźmi i jesteśmy ograniczeni.

Wdzięczność

Wdzięczność wiąże się z uznaniem dobra w naszym życiu. Dobrym sposobem praktykowania wdzięczności jest pisanie listów wyrażających naszą wdzięczność ludziom, którzy zrobili dla nas coś wyjątkowego.

Dwupunkt

Rozluźniamy ciało wchodząc w stan alfa rozstawiając ręce i zaznaczając punkty. Uzmysławiamy sobie, że świat jest zbudowany z czystej energii. Wchodzimy w pole serca i wybieramy zagadnienie do pracy. Nie definiujemy go jako problem. Następnie poszukujemy najlepszych rozwiązań, szukając doskonałego zdrowia, wyśmienitej sytuacji finansowej, czy dobrych relacji. Naszą intencją jest jak najlepsze rozwiązanie. Łączymy mentalnie serce z obiema dłońmi, zakotwiczone w dwóch punktach. Tworzymy “magiczny” trójkąt, skupiając się na tych punktach. Na końcu dziękujemy za to, co się wydarzyło i się wydarzy. Ufamy, że rozwiązanie będzie pomyślne.

EFT

EFT to opukiwanie określonych punktów ciała /Technika Emocjonalnej Wolności/. To holistyczny sposób pracy z problemami emocjonalnymi, fizycznymi, mentalnymi i zachowań /nawyków/. Jest to metoda prosta, szybka i skuteczna, poparta wieloma badaniami. Zwana jest także psychologiczną akupunkturą, opukiwaniem, tappingiem. Wykorzystujemy dorobek tradycyjnej medycyny chińskiej i najnowszych badań z zakresu psychoneuroimmunologii czy biofizyki.

Praktyki duchowe – Podsumowanie:

Wszystkie te metody są metodami mentalnymi, zależnymi od zrozumienia i naszej wyobraźni. Ćwicząc tą wyobraźnię pozwalamy naszemu mózgowi korzystać z wyobrażeń zamiast działania, co przynosi takie same skutki dla naszego ciała jak samo działanie.

PS. Człowiek ma wielką moc, którą może używać, jeśli w nią wierzy. – August Witti

 

Poprzednia historia

3D vs 5D

Następna historia

Rozwój osobisty