4 min czytania

Co to jest Masoneria?

Co to jest Masoneria? Masoneria jest jedną z najstarszych organizacji braterskich na świecie. Jednoczy ludzi dobrego charakteru, których, choć różnią się pochodzeniem religijnym, etnicznym czy społecznym, łączy wiara w Najwyższego Architekta i braterstwo ludzi. Masoneria oferuje system lub plan dla dobrego człowieka, aby mógł jeszcze bardziej udoskonalić swój charakter. Działania poprzez system stopni, symboli i możliwości społeczności. Zjednoczona Wielka Loża Anglii podaje, że liczba członków na całym świecie wynosi ponad 6 milionów masonów. 1,1 miliona mieszka w Ameryce Północnej /z ponad 60 000 masonów i 430 lokalnymi lożami/.

Co to jest Masoneria?Co to jest Masoneria?

Wiele z potocznych informacji o Masonerii to nieporozumienia i kłamstwa. Nowoczesna masoneria powstała w Anglii w 1717 roku, chociaż jej dokładne początki zostały utracone w niezapisanej historii średniowiecza. Jej korzenie sięgają cechów kamieniarskich, które od końca XIII w. regulowały kwalifikacje kamieniarzy. Na każdym etapie rzemieślnikowi powierzano tajemnice każdego poziomu, do których zaliczają się hasła i uściski (lub uściski dłoni), które były mu znane dopiero po należytym sprawdzeniu niezbędnej biegłości przez mistrza rzemiosła. W ten sposób, gdy kamieniarze migrowali po całej Europie do następnego zadania, każdy człowiek miał zapewnioną odpowiednią płacę i przywileje proporcjonalne do jego poziomu umiejętności, a klienci mieli pewność co do jakości pracy. Dziś masoneria podziela ten sam system tajemnic, rytuałów i rozwoju, chociaż praca przesunęła się z budowania gmachów na budowanie dobrego charakteru. Według Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii na całym świecie jest 6 milionów masonów. Wartościami masonerii są miłość braterska, ulga i prawda.

Masoneria – Zasady:

  • Miłość braterska to troska o siebie nawzajem i społeczności;
  • Pomoc to pomagaj i wspieraj osoby w trudnej sytuacji;
  • Prawda to wykorzystanie wiedzy i zrozumienia do doskonalenia siebie, naszych rodzin i społeczności.

Masoni uznają, że zdobytą wiedzą należy się dzielić. Inwestowanie czasu, wiedzy i doświadczenia poprzez mentoring i coaching jest jednym z lepszych sposobów życia zgodnie z masońskimi zasadami. W nowoczesnym, szybko zmieniającym się i często izolującym społeczeństwie ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby ludzie starali się szukać i dzielić się tymi podstawowymi prawdami oraz wprowadzać je w życie poprzez życie. Zadaniem jest informacja, wpływ i inspiracja innych. Na przestrzeni dziejów masoneria umożliwiała ludziom na całym świecie korzystanie z ich najpełniejszego potencjału we współpracy z innymi podobnie myślącymi.

Skupienie się na rozwoju społecznym, moralnym i intelektualnym oraz dobrostanie pojedynczego człowieka jest czymś wyjątkowym wśród współczesnych organizacji. Przez wieki Loża Masońska była punktem wyjścia dla edukacji masońskiej. Uczyła wartości i narzędzi niezbędnych do samodoskonalenia, oświecenia i życia dla wyższego celu. Poprzez rytuały, dyskusje i pracę w społeczności masoni pracują nad stawaniem się lepszymi wersjami siebie.

Masoneria – Stopnie:

Doświadczenie bycia członkiem loży masońskiej dzieli się na trzy ceremonialne etapy, które masoni nazywają stopniami. Trzy stopnie masonerii to praktykant, towarzysz rzemiosła i mistrz mason. Są one luźno oparte na systemie czeladniczym, który był używany do kształcenia średniowiecznych rzemieślników. Symbolicznie stopnie reprezentują trzy etapy rozwoju człowieka: młodość, męskość i wiek dojrzały. Stopień I – Wprowadzony praktykant, to pierwsze doświadczenie kandydata z ceremoniami bractwa i, jak wszystkie ceremonie masońskie, jest to wydarzenie uroczyste i znaczące. Gdy kandydat ukończy ceremonię wpisania ucznia na praktykanta, stawia swój pierwszy krok jako mason i cieszy się tytułem Brata.

Stopień II – Fellow Craft, to drugi stopień masoński, pozwala bratu zapoznać się z symboliką i filozofią Bractwa. W przypadku wykwalifikowanych rzemieślników stopień ten oznaczałby postęp od ucznia do czeladnika. Stopień III – Mistrz Mason, to ostatnia z ceremonii Loży, uzyskanie stopnia Mistrza Masońskiego, czyni kandydata pełnoprawnym członkiem Bractwa, cieszącym się zarówno prawami, jak i obowiązkami członkostwa. Czasami, jak mówi stare przysłowie, obraz może wyrazić tysiąc słów. Masoneria, której korzenie sięgają średniowiecza, posługuje się wieloma symbolami. Symbole te służyły kilku celom: nauczeniu tych, którzy nie są biegli w czytaniu słowa pisanego, zachęceniu ludzi do interpretacji i formułowania własnych opinii, przypomnieniu masonom o ich obowiązkach oraz wzajemnej identyfikacji masonów. Najbardziej znanym ze wszystkich symboli masońskich jest kwadrat i kompas, które symbolizują moralność, uczciwość i uczciwe postępowanie z innymi.

Masoneria – Podsumowanie:

Loża masońska to miejsce, w którym spotykają się i pracują lokalni masoni. Sam budynek może być formalny. Każdy mason rozpoczyna swoją podróż w rzemiośle w loży, gdzie otrzymuje pierwsze trzy stopnie masonerii. Tradycje loży opierają się na budowie Świątyni Króla Salomona. Braterskie ceremonie wykorzystują narzędzia pracy kamieniarzy, aby symbolizować moralne lekcje braterskiej miłości, ulgi i prawdy. Masoni spotykają się na poziomie równości, postępują zgodnie z pionem prawości, a rozstają się na placu cnót. Celem masonerii nie jest w żaden sposób ingerowanie w zaangażowanie jednostki w wiarę, rodzinę czy zawód. Masoneria nie jest i nigdy nie może zastąpić tych ważnych instytucji. Jest to raczej pozytywne środowisko, które przypomina każdemu masonowi o jego obowiązkach wobec siebie, swojej rodziny, społeczności i Najwyższego Architekta. Masoneria nie jest instytucją chrześcijańską, choć często była z nią mylona. Masoneria zawiera wiele elementów religii. Jej nauki zalecają moralność, miłosierdzie i posłuszeństwo prawu danego kraju.

PS. Polska zawdzięcza Masonerii wiele największych osiągnięć. To reformy Sejmu Czteroletniego, Konstytucji 3 Maja oraz tradycję Liberum conspiro.

Poprzednia historia

Konsekwencje technologii

Następna historia

10 Przykazań Anarchisty