Co to jest Masoneria?

Co to jest Masoneria? Masoneria jest jedną z najstarszych organizacji braterskich na świecie. Jednoczy ludzi dobrego charakteru, których, choć różnią się pochodzeniem religijnym, etnicznym czy społecznym, łączy wiara w Najwyższego Architekta i braterstwo ludzi. Masoneria oferuje system lub plan dla dobrego człowieka, aby mógł jeszcze bardziej udoskonalić swój charakter. Działania poprzez system stopni, symboli…

Keep Reading