Czysta woda zdrowia doda

Czysta woda zdrowia doda. Picie wody nie tyle ma liczne korzyści zdrowotne, co w naszym ludzkim przypadku jest konieczne, aby zachować zdrowie. Nasze ciała składają się głównie z wody. Woda jest kluczowa dla wielu funkcji organizmu – nawilżanie stawów, dostarczanie tlenu, zapobieganie uszkodzeniom nerek. Około 80% ciała składa się z wody, a około 71…

Keep Reading

Obecna kondycja człowieka

Obecna kondycja człowieka. W epoce licznych kryzysów, ludzkość stoi przed wyzwaniami egzystencjalnymi i zadaje sobie pytanie “być albo nie być”? Kryzysy te to nie tylko realne zagrożenia i niebezpieczeństwa dla dobrobytu, rozkwitu i przetrwania, ale to kryzys sedna istoty ludzkiej i współistnienia na tej planecie. To uświadomienie w ściśle połączonych społeczeństwach, że jesteśmy jednością…

Keep Reading

Dlaczego ludzie sami sobie szkodzą?

Dlaczego ludzie sami sobie szkodzą? Człowiek, jest odwiecznym poszukiwaczem szczęścia, ale niestety często sam siebie sabotuje. Mimo że każdy zasadniczo dąży do dobrostanu i pełni życia, wielu ludzi znajduje się w paradoksalnej sytuacji, w której ich własne działania przynoszą cierpienie i szkodę. Dlaczego tak się dzieje? Czym kieruje się człowiek, gdy sam sobie szkodzi?…

Keep Reading

10 uniwersalnych cech człowieka

10 uniwersalnych cech człowieka. Nieustannie zapominamy o tym, co nas łączy i jednoczy jako istoty ludzkie. Żyjemy obecnie w czasach nadmiernych i jawnych podziałów, ale nie są to dobre postawy. Różne grupy ludzi w tym kraju i na całym świecie domagają się własnego obszaru kulturowego w dążeniu do integracji. Uznanie naszej różnorodności i celebrowanie…

Keep Reading

Anarchism

Anarchism: Freedom, Equality, Solidarity. Anarchism is a word that evokes various reactions and associations. Each of us has heard something about it and has some opinion. For some, it’s chaos and disorder, while for others, it’s a symbol of the struggle for freedom and social justice. In reality, anarchism is an ideology based on ideal…

Keep Reading
/

10 Przykazań Anarchisty

Anarchizm: Wolność, Równość, Solidarność. Anarchizm – to słowo, które wywołuje różne nasze reakcje i skojarzenia. Każdy z dorosłych ludzi coś na ten temat słyszał i coś sądzi. Dla niektórych jest to chaos i bezład, a dla innych symbol walki o wolność i sprawiedliwość społeczną. W rzeczywistości anarchizm to ideologia oparta na wartościach idealnych, czyli wolności,…

Keep Reading

Samotność to wybór

Samotność to wybór. To emocja, której doświadczamy, niezależnie od tego, czy brakuje nam towarzystwa w codziennym życiu, czujemy się opuszczeni i pozbawieni kontaktu z otaczającymi osobami, czy żyjemy dala od rodziny i bliskich przyjaciół. Nie ma jednej przyczyny samotności. Samotność może często wynikać ze zmian życiowych lub okoliczności, które obejmują samotne życie, zmianę warunków…

Keep Reading

Ren Eryn Gill

Ren Eryn Gill – znany jako REN, to walijski autor tekstów, muzyk, raper, producent i reżyser. Był członkiem niezależnego zespołu hiphopowego Trick The Fox i The Big Push. W 2022 roku wydał film “Hi Ren”. Stał się on wiralowy i pojawił się na listach najpopularniejszych teledysków w Wielkiej Brytanii i na całym świecie w…

Keep Reading

Co to jest Masoneria?

Co to jest Masoneria? Masoneria jest jedną z najstarszych organizacji braterskich na świecie. Jednoczy ludzi dobrego charakteru, których, choć różnią się pochodzeniem religijnym, etnicznym czy społecznym, łączy wiara w Najwyższego Architekta i braterstwo ludzi. Masoneria oferuje system lub plan dla dobrego człowieka, aby mógł jeszcze bardziej udoskonalić swój charakter. Działania poprzez system stopni, symboli…

Keep Reading

Podstawą jest pozytywność

Podstawą dbałości o siebie jest pozytywność. A dbałość o siebie nie jest równoznaczne z pobłażaniem sobie lub byciem samolubnym. Samoopieka oznacza właśnie dbanie o siebie, aby być zdrowym, mieć się dobrze, wykonywać swoje obowiązki, pomagać innym, a także móc robić wszystko, czego potrzebujesz i chcesz osiągnąć w odpowiednim czasie. Jeśli myślisz, że ostatnio coraz…

Keep Reading

Historia się powtarza

Historia powtarza się w naszych codziennych związkach. Czujemy intuicyjnie, że wzorce relacji z ważnymi dla nas osobami – rodziną, przyjaciółmi i znajomymi lubi się powtarzać. Zdecydowana większość ludzi, nie zdaje sobie z tego zupełnie sprawy. W swoich związkach kierujemy się odrębnymi, unikatowymi wzorcami. Wzorce te są zakorzenione w naszej osobowości. Przebudowa osobowości jest niemożliwa,…

Keep Reading

Konsekwencje technologii

Konsekwencje technologii. W dzisiejszym technologicznym świecie trudno żyć bez naszych smartfonów, laptopów i Internetu. Postęp technologiczny zmienił nasze życie, czyniąc informacje dostępnymi. Ale to nasza inteligencja czyni nas ludźmi, a AI je powiększa. Nasze nadmierne poleganie tej technologii ma niestety szkodliwy wpływ na naszą inteligencję. Od końca XX wieku nasz ludzki iloraz inteligencji (IQ)…

Keep Reading