Wiara jest siłą sprawczą

Wiara jest siłą sprawczą. Jest to silne przekonanie, ale nie można mieć wiary bez wiary. Wiara jest inteligentną siłą. Jest środkiem dostępu do tej siły. Wiara to nie zaufanie. Wiara jest żywą i myślę inteligentną siłą, dzięki której sam Bóg/Uniwersum wykonuje swoje dzieło. Przewyższa i przeważa wszystkie inne znane nam siły. W wyższym sensie…

Keep Reading