Jesteś tylko ty

Jesteś tylko ty, tu i teraz. To znane przez coraz liczniejszych powiedzenie Eckhart’a Tolle’go niesie pewne przesłanie o dosyć dużej i ważnej mocy. A mianowicie, gdy sobie w końcu uświadomimy to co już jest oczywistą prawdą, że “To my sami projektujemy własne życie”. I jak zaczniesz zapisywać swoje codzienne obserwacje, to dostrzeżesz powiązania i…

Keep Reading