Miłość własna

Zanim zaczniemy praktykować “miłość własną”, musimy najpierw ją zrozumieć i pojąć co ona oznacza. Miłość własna to stan uznania dla samego siebie, który wyrasta z działań wspierających nasz fizyczny, psychiczny i duchowy rozwój. Miłość własna oznacza wysoki szacunek dla własnego dobrego samopoczucia i szczęścia. Oznacza dbanie o własne potrzeby i nie poświęcanie swojego dobrego samopoczucia…

Keep Reading