Ludzie są głupi

Ludzie są głupi. Ludzka głupota to temat kontrowersyjny ale i rozsądny. Pozbycie się głupoty nie jest łatwym zadaniem. Mamy cztery podstawowe kategorie ludzkich zachowań. Osoba głupia to osoba, która powoduje straty u innej osoby lub grupie osób, podczas gdy sama nie zyskuje nic lub może nawet ponieść straty. To stwierdzenie spowodowało możliwość sklasyfikowania ludzi według…

Keep Reading