Czym jest karma?

Czym jest karma? Karma jest prawem przyczyny i skutku. Każde działanie staje się karmą, gdy działanie zostaje dokonane. Jednakże karma w całości nie służy jednemu życiu. Istota, a właściwie odradzająca się dusza, nie osiąga wyzwolenia, aż nagromadzona karma nie zostanie całkowicie wyczerpana. Czynnikiem, który decyduje o moralnej wartości każdego działania jest towarzysząca mu wola…

Keep Reading