Czym jest wolność

Czym jest wolność. Nasza wolność pojawia się, gdy nasze myśli zanikają, a my doświadczamy chwili obecnej. Zdawać by się mogło, że prowadzimy dwa życia: po pierwsze żyjemy w naszych myślach i to jest niepodważalne, ale żyjemy także jako doświadczenie obecnej chwili. Prawdziwa wolność przychodzi do nas poprzez naukę równoważenia myśli i chwili obecnej. Czym…

Keep Reading

Rzecz o wolności

Rzecz o wolności – ludzie od wieków używają słowa wolność, choć rzadko kiedy jej doznają. To władza lub prawo do działania, mówienia lub myślenia tak, jak się chce, bez przeszkód i ograniczeń oraz brak despotycznego rządu. Wolność jest wolnością od … Np. wolność prasy zabrania rządowi ingerowania w drukowanie i rozpowszechnianie informacji lub opinii.…

Keep Reading