Rzecz o wolności

Rzecz o wolności – ludzie od wieków używają słowa wolność, choć rzadko kiedy jej doznają. To władza lub prawo do działania, mówienia lub myślenia tak, jak się chce, bez przeszkód i ograniczeń oraz brak despotycznego rządu. Wolność jest wolnością od … Np. wolność prasy zabrania rządowi ingerowania w drukowanie i rozpowszechnianie informacji lub opinii.…

Keep Reading