Teoria symulacji

Teoria symulacji mówi, że rzeczywistość jest jedynie ultrazaawansowaną technologicznie symulacją komputerową. W niej “symulujemy” 🙂 pracę, symulacją na żywo, symulujemy radość i smutek, miłość i nienawiść etc. Oczywiście teoria symulacji to hipoteza teoretyczna. Mówi ona, że to, co ludzie postrzegają jako rzeczywistość, jest faktycznie zaawansowaną, hiperrealistyczną symulacją komputerową. Prawdopodobnie nadzorowaną przez istotę wyższą. Albo…

Keep Reading