Świadomość jako fundamentalny stan psychiczny

Świadomość jako fundamentalny stan psychiczny. Świadomością jest, gdy człowiek zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak procesy myślowe oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie /somatycznie lub autonomicznie/. Po łacinie conscientia, pochodzi od con – “z” i scientia – “wiedza”. Conscientia oznaczało wiedzę dzieloną z kimś, często…

Keep Reading