Słowa mają znaczenie

Słowa, które wypowiadamy do siebie, mają znaczenie. To, że nie zawsze słuchamy, to wiemy, ale głos w naszej głowie jest zawsze obecny i wpływa na nasze postrzeganie siebie. Informacje, które sobie przekazujemy sobie, nie tylko wpływają na nasze myśli, ale prowadzić wprost do zmian w tym, jak się czujemy, zachowujemy i działamy. Zatem mając…

Keep Reading