Co to są rozważania?

Co to są rozważania? Rozważania to nie zwykłe myślenie, lecz myślenie ukierunkowane. Rozważania to proces poznawczy polegający na dokładnym przemyśleniu, ocenie i rozważeniu opcji, wyborów lub decyzji. Ten zabieg tyczy się naszego życia w każdym czasokresie jego trwania oraz w całości. Rozważania nie maja ram czasowych. Może zdarzyć się tak, że zaczniesz od dzisiaj,…

Keep Reading