Duchowe przebudzenie i wzniesienie

Duchowe przebudzenie i wzniesienie. Coraz częściej tęsknimy za czymś więcej niż tylko życiem pełnym niesatysfakcjonującej pracy, nadmiernego czasu spędzanego przed ekranem i gromadzenia dóbr materialnych. Więcej z nas ludzi rozumie iluzję w naszej ograniczonej rzeczywistości, gdyż wewnętrzne przemiany zachodzą na całej naszej planecie. Te zmiany pociągają za sobą upadek coraz większych systemów, zasad i…

Keep Reading