Historia się powtarza

Historia powtarza się w naszych codziennych związkach. Czujemy intuicyjnie, że wzorce relacji z ważnymi dla nas osobami – rodziną, przyjaciółmi i znajomymi lubi się powtarzać. Zdecydowana większość ludzi, nie zdaje sobie z tego zupełnie sprawy. W swoich związkach kierujemy się odrębnymi, unikatowymi wzorcami. Wzorce te są zakorzenione w naszej osobowości. Przebudowa osobowości jest niemożliwa,…

Keep Reading