Gdyby słowa Chrystusa były właściwie odczytywane

Gdyby słowa Chrystusa były właściwie odczytywane, przekazywałyby ważne nauki duchowe i moralne. Podkreślałyby miłość, współczucie, przebaczenie i znaczenie traktowania innych z życzliwością i szacunkiem. Chrystusa zachęcał do pokory, bezinteresowności i dążenia do sprawiedliwości. Prawidłowe czytanie słów Chrystusa zapewniłoby wskazówki i inspiracje do prowadzenia prawego i satysfakcjonującego życia. Ale mogło by się to stać, gdybyśmy…

Keep Reading