Człowiek nie jest stworzony do pracy

Człowiek nie jest stworzony do pracy. Praca, która przez wieki uważana była za fundament ludzkiego życia, staje się coraz częściej przedmiotem krytyki i refleksji. Współczesne badania i obserwacje skłaniają do myślenia, że człowiek może nie być stworzony do pracy w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Analizując ewolucję ludzkiego społeczeństwa, biologiczne predyspozycje oraz psychologiczne i zdrowotne…

Keep Reading