Czemu służą rozważania?

Czemu służą rozważania? Rozważania, czy to prowadzone na poziomie jednostki /osobistym/, czy na poziomie społeczeństwa, pełnią kluczową rolę w ludzkim życiu z wielu powodów. Są one fundamentem wielu procesów poznawczych, emocjonalnych i społecznych i tych o których wspomniałem w poprzednim felietonie. Ich wpływ sięga głęboko w sferę jednostkową i społeczną. Oto niektóre z nich…

Keep Reading