Myśli niepoukładane

Myśli niepoukładane są szkodliwe. Ale dlaczego szkodliwe? Gdyż przesiąknęliśmy tragedią, od starożytności tragedia. Tragedia biblijna. Ale kto wierzy w bajki to tak ma. Jeśli ktoś wierzy, że ma grzech pierworodny, to go ma. Ktoś wierzy w grzech, to grzeszy. Jeśli ktoś wierzy w system, to ma ten system opresyjny. Jeśli ktoś wierzy w winę,…

Keep Reading