/

10 Przykazań Anarchisty

Anarchizm: Wolność, Równość, Solidarność. Anarchizm – to słowo, które wywołuje różne nasze reakcje i skojarzenia. Każdy z dorosłych ludzi coś na ten temat słyszał i coś sądzi. Dla niektórych jest to chaos i bezład, a dla innych symbol walki o wolność i sprawiedliwość społeczną. W rzeczywistości anarchizm to ideologia oparta na wartościach idealnych, czyli wolności,…

Keep Reading