Satanizm a Katolicyzm
4 min czytania

Satanizm a katolicyzm

Satanizm to termin określający wiele różnych systemów religijnych, wierzeń oraz praktyk. Cechy wspólne wszystkich odmian satanizmu to sprzeciw wobec norm i wzorców społecznych, bojkot systemu. Ale tenże wiązał się do niedawna z oskarżeniami o czary, zaprzedaniem duszy diabłu, sprowadzaniem chorób na ludzi lub zwierzęta. Sam satanizm powstał z katolicyzmu. Watykan zrobił wszystko, aby ludzie nie nawrócili się na wiarę swoich przodków. Wszystkie religie niszczył planowo, gwałcąc prawa człowieka. Nie tak dawno nawet skumał się z faszyzmem, nie mówiąc już o ukrzyżowaniu Jezusa. Człowiek, ale i zwierzęta w naturze chwalą się zdobyczą, pokazując ją konającą. Znamy to z Discovery, ale i z wiadomości. Właśnie w taki sposób katolicy ukazują swojego konającego mesjasza – Jezusa Chrystusa.

Satanizm a KatolicyzmSatanizm a katolicyzm

Watykan i nauki Chrystusa to dwie różne sprawy. Watykan wykorzystywał i wykorzystuje Jezusa do swoich celów. Zupełnie nie kieruje się przykazaniami ani tym co mówił Jezus. Nie potrzeba było 2000 lat wojen i kłamstw, aby zmusić ludzkość na przyjęcie wiary w jedynego prawdziwego boga. Gdyby KK kierował się naukami Chrystusa, każdy przystępowałby do wiary dobrowolnie i wyznawał miłość. A niestety nadal mamy przymus. W dzisiejszych czasach Watykan łączy się z innymi wyznaniami celem ich wchłonięcia. Od zarania ludzkość żyła w harmonii ze światem przyrody, ale to się skończyło wraz z nadejściem znaku krzyża. Watykan sam decydował i decyduje o tym co święte a co nie.

Wcześniej, w czasach dawnych czczono różne bóstwa odzwierciedlające potęgę natury. Hebrajczycy /wcześni chrześcijanie/ wszystkie te bóstwa unicestwiali. Wszystkich tych bogów oczerniano i przypisywano im podłe uczynki, twierdząc, że te działały na zgubę ludzkości. Tak więc bóstwa nazwano demonami. Baala utożsamiono z molochem pożerającym dzieci, Belial stał się demonem pederastii. Rogi na głowie Szatana to atrybut jednego z bóstw fenickich. Bóg ten przedstawiany był w pozycji jogina, a rogi były jego atrybutem mądrości. Większość bóstw kultury Bliskiego Wschodu za czasów hebrajczyków miała imiona zaczynające się na As, Az, Bal czy Bel. Stąd też powszechne nazwy demonów w satanizmie. Tak naprawdę to właśnie sataniści czczą wszystkie dobroczynne zapomniane bóstwa epoki przedchrześcijańskiej.

Satanizm a katolicyzm – Rozważania:

Szatan to zlepek wszystkich dobroczynnych bóstw naszej starożytności i tak naprawdę nie istnieje. To Watykan wykreował Szatana. Jeśli komuś nie podobały się nauki głoszone przez Watykan to zapewne wierzył w Szatana, a wówczas trafiał na stos. Gdy te czasy minęły, stworzono Jezuitów /rycerzy Jezusa/ i tzw. egzorcystów, którzy utwierdzali ludzi w istnieniu Szatana. A wiedza naszych przodków bogata była w rożnego rodzaju metody wypędzania duchów, ale i wzmocnienie i uzdrawianie. Człowiek umierający śmiercią naturalną przed zgonem wyczerpuje cały swój energetyczny zapas utrzymujący go przy życiu. Stąd też tzw. ostatnie tchnienie. Dzieje się tak np. podczas choroby lub ze zwykłej starości. W momencie nagłej śmierci człowiek nie wytraca tej energii. Dlatego przebywa pośród żyjących tak długo, dopóki jej nie wyczerpie. Istoty te starają się ponownie wcielić, stąd mamy rożne opętania. Dlatego też mawiamy, że straszy w miejscach tragicznych wypadków czy bitew.

Ponadto stwierdzenie religii, że człowiek rodzi się z grzechu, stawia nas w z góry przegranej pozycji i uniemożliwia nie tyle rozwój, co normalne funkcjonowanie. Skoro pociąg do zachowania gatunku /dawanie życia/ jest grzechem wg religii, to czym ta religia jest? Przecież bez tego tzw. grzechu by nas nie było. Bóg jest we wszystkim co nas otacza. Jest przede wszystkim w przyrodzie, w życiu. Dlatego wszystkie religie niszczą wszelkie objawy uszanowania natury. To religie zabrały nam duchowości, zabiły miłość do przyrody i zabierają nam rozwój intelektualny. Same zaś zajmują się polityką, pozyskiwaniem majątków, wojnami, skłócaniem narodów, namawianiem do sporów. Ludzkość została pozbawiona wiedzy, wyjałowiona duchowo i doprowadziła swój świat w pobliże zagłady i nadal śpi, nie widząc o co tak naprawdę chodzi.

Satanizm a katolicyzm – Podsumowanie:

Satanizm to zlepek religii pogańskich i wchłania w siebie wszystko to, co Watykan zakazuje. W dzisiejszych czasach satanizm dla Watykanu jest potężnym zagrożeniem. Nasza planeta to nasz jedyny dom póki co, żywicielka i dostarczycielka wszystkich produktów. Stworzyła nas i wszystko dookoła, ale coraz głośniej woła na pomoc przed naszą ludzką działalnością. My zaś szukamy Boga w religii. Tam gdzie go nie ma. W tej religii, która ma gdzieś nasze dobro i dobro naszej planety. Zmiany klimatu występują coraz częściej, anomalie pogodowe są coraz silniejsze, budzą się wulkany, tworzą się wstrząsy sejsmiczne, powstają zarazy, epidemie, a żadnego religijnego Boga to nie interesuje! Gdyby istniał Bóg taki jak mówi religia i zależałoby Mu na ludzkiej egzystencji, w pierwej kolejności  zakazałby dewastacji przyrody, a tak się nie dzieje. Natomiast my sami rozwijając swoją świadomość, dostrzegamy już prawdę i honorujemy Ziemię.

PS. Czas naprawdę ruszyć głową albo zginąć za przekonania i wiarę. – August Witti

Poprzednia historia

Odkryj swój potencjał

Następna historia

Ego jest istotne