3 min czytania

Bóg jest wiedzą

Bóg jest wiedzą. Ale wiedza ludzi na tym świecie w rzeczywistości nie jest ich własnością. To istotne zagadnienie i jeśli zostanie przyjęte, zmieni się oblicze Ziemi. Pozbędziemy się praw autorskich, patentów i całej tej otoczki. Wiedza, którą posiadamy na Ziemi, na tym świecie, ta zdobyta poprzez naukę w szkole, doświadczenia, badania czy medytację, jest wiedzą nam objawioną. To Bóg jest źródłem wszelkiej wiedzy i mądrości, powiedziałbym nawet wszechwiedzy, gdyż Bóg to właśnie ta wiedza, Orgon, Świadomość, Zen. Nie odkryliśmy tej cząstki /energetycznej/, choć znacznie się do niej zbliżyliśmy i pojmujemy ją lepiej poprzez mechanikę kwantową. Zatem to “Bóg” objawia się człowiekowi w postaci wiedzy i mądrości.

Bóg jest wiedząBóg jest wiedzą

Biblia jak i wiele świętych ksiąg mówi, że nic nie może zostać poznane przez człowieka, jeśli nie zostanie mu to objawione przez Boga. I owszem, ale to co objawione nie jest obligatoryjne, gdyż na tym etapie rozwoju nie może być zrozumiałe. Ponadto z naszej strony wygląda na to, że ktoś włożył swój czas i wysiłki /robiąc badania/ w poszukiwanie wiedzy. A i tak odkryje tylko tyle wiedzy, ile Bóg mu objawi? Nie do końca tak jest, gdyż objawi mu tyle ile jest w stanie zrozumieć. Na ile się nad tematem pochylił. To jest jak skok świadomości i w istocie jest takim miękkim skokiem. Ludzie nazywają go zrozumieniem, bo ono spływa. Poczuj to sam!

Gdyby w zdobywaniu wiedzy liczył się tylko nasz wysiłek, nie byłoby tak wielu pytań bez odpowiedzi. A biorąc pod uwagę niezliczoną liczbę osób i grup, które na co dzień poświęcają się ciężkim i masowym badaniom, tych pytań jest coraz więcej. A czymże są te badania, te doświadczenia, te poszukiwania? To tzw. “pochylenie się nad tematem”. W zależności czy i w ogóle interesuje cię dany temat, na ile wzrosło twoje zainteresowanie, czy stało się to pasją i zgłębiasz je, rozmyślasz, kontemplujesz, tak ta wiedza będzie tobie objawiona. Spłynie na ciebie. I spływa. Po to prowadzimy dziennik, aby takie rzeczy zauważać. Uważność objawia prawdę, ale i wiedzę.

Bóg jest wiedzą – Obserwacja

Możemy sobie wyobrazić małą kroplę wody, którą porównamy z całym oceanem. Oceanem jest to Wiedza-Bóg, a kroplą człowiek. Innym sposobem stwierdzenia jest to, że wszystko, co jest znane człowiekowi, jest oczywiście i całkowicie znane Bogu/Świadomości. Wiele z tego, co jest znane Bogu, wciąż pozostaje dla człowieka nieznane i tajemnicze. Znamy to i określamy głębokością wiedzy. Nazywamy to coś także Świadomością, gdyż cała nasz Ziemia ma świadomość, podobnież jak Słońce, galaktyka etc. – to zwykła wiedza. To wszystko, ta wiedza, świadomość, boskość przejawia się w szlachetności. Człowiek szlachetny stara się być najlepszą wersją siebie, a wiedza temu służy, służy też miłość wypływająca z tej energii. Dla nas powiązania są mało widoczne, do momentu otwarcia serca, czyli trzeciego oka, wyobraźni.

Bóg jest wiedzą – Podsumowanie

Jestem zdumiony mocą, z jaką np. Biblia traktuje wiedzę. Rozważ 2 Piotra 1:3 – Boska moc Boża obdarzyła wszystko, co dotyczy życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do swojej chwały i doskonałości. Czyli dosłownie, że cała moc dostępna od Boga, po to aby żyć i być szlachetnym, pochodzi z wiedzy! Niesamowite! To samo mamy w innych religiach, ale brak nawiązania Wiedzy do osoby psuło obraz. Zatem pojawił się jakiś Bóg, ale wszechwiedzący, ba wszechmogący… ale jak? No – rękami swoich wiernych! Proste!

PS. Niewiedza oddala od Boga. Wiedza się z nim łączy. – August Witti

Poprzednia historia

Czemu służą rozważania?

Następna historia

Wiedza to cudowna rzecz